Kystbeskyttelse

Den 1. september 2018 overgik myndighedsbehandling i kystbeskyttelsessager fra Kystdirektoratet til kommunerne.

Lov om kystbeskyttelse giver mulighed for, at ejendomme langs kysten kan søge om tilladelse til at lave kystsikring mod erosion fra bølger og højvande. Loven giver desuden mulighed for at, at ejendommen kan sikres mod oversvømmelse ved anlæg af diger eller lignende. 

Ansøgning 

Ansøgning om kystbeskyttelse skal ske ved benyttelse af ansøgningsskemaet. Hvis ansøger ikke selv ejer matriklen, hvor der ansøges om tilladelse til kystbeskyttelse, skal tillige anvendes skemaet til grundejererklæring. Du kan læse mere i vejledningen om udfyldelse af ansøgningsskemaet

Ansøgningen vil blive vurderet efter Lov om kystbeskyttelse samt Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder. Ansøgningen vil blive sendt i høring hos øvrige relevante myndigheder og evt. naboer. Lovgivningen kan ses på retsinfo.dk.

Tilladelse skal tinglyses på ejendommen. Anlægsarbejde skal anmeldes til Halsnæs Kommune på mail@halsnaes.dk mindst 14 dage før det påbegyndes.

Lov nr. 46 af 23/01/2018 (Ændring af formålsbestemmelse og mulighed for forsøgsprojekter):

LBK nr. 78 af 19/01/2017 (Lovbekendtgørelse om kystbeskyttelse før ændring af formålsbestemmelse og forsøgsmulighed)

Ansøgning om VVM-screeningsafgørelse

I henhold til VVM-bekendtgørelsen er kystbeskyttelsesanlæg omfattet af bilag 2, punkt 10 k (Kystbeskyttelsesanlæg), hvorfor VVM-screeningsskemaet skal udfyldes af ansøger. Hvis du ønsker at få tilsendt en redigerbar fil, kan du skrive til  mail@halsnaes.dk mærket ”Kystbeskyttelse”. Så vil vi sende en word-fil til dig.

VVM-screeningsskema


Drift og vedligehold

Alm. vedligehold og drift kan udføres uden særskilt tilladelse, når der ikke ændres på de dimensioner eller materialer, som anlæggets har ifølge tilladelse.

Foreligger der ingen tilladelse, eller er anlægget fra før 1988, skal der søges om tilladelse til kystsikringsarbejdet. Halsnæs Kommune vil så efterfølgende vurdere, om det påtænkte arbejde er en ny sikring, eller om det kan udføres som drift.

Inden driftsarbejde igangsættes, skal det anmeldes til Halsnæs Kommune på mail@halsnaes.dk mindst 14 dage før det påbegyndes. Aktiviteten vil blive vurderet ud fra tilladelsen til kystbeskyttelsesanlægget, og evt. trafik og støjgener vil ligeledes blive vurderet.

Ved henvendelse om igangværende kystbeskyttelsesaktiviteter

Halsnæs Kommune vil kontakte ejer af grunden og bede om dokumentation for tilladelse til kystbeskyttelse. Hvis Halsnæs Kommune bliver opmærksom på en ulovlig aktivitet, skal aktiviteten lovliggøres, ved enten at stoppe aktiviteten eller ved at der opnås en tilladelse.

 
Sidst opdateret 14. januar 2019

Selvbetjening

Kontakt

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Rådhuspladsen
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk