Jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg skal anmeldes til kommunen, da der skal tages højde for jord- og grundvandsforureninger.

Anmeldelse af jordvarmeanlæg

Skal du etablere et jordvarmeanlæg, skal du anmelde dette til kommunen.  Du kan enten vælge at bruge kommunens ansøgningsskema nedenfor eller Byg og Miljø. Byg og Miljø er en digital løsning som guider dig igennem processen og sørger for at hjælpe dig med at få sendt de korrekte oplysninger og dokumenter til kommunen.

Gå til anmeldelse hos Byg og Miljø

Kommunens ansøgningsskema til jordvarme 

Med ansøgningsskemaet skal der fremsendes:

  • Kortbilag der viser placering af jordvarmeslanger.
  • Beskrivelse af varmeoptagningssystemet – herunder type (vedhæft gerne brochurer på anlægget  eller anden teknisk beskrivelse).

Sagsbehandlingstiden forventes at være 4 uger fra kommunen har modtaget alle oplysninger.  Du skal være opmærksom på, at tilladelsen kun gælder jordvarmeanlægget. Det kan være nødvendigt for dig at indhente andre relevante tilladelser f.eks. byggetilladelse.

Færdigmelding

Anlægget skal færdigmeldes, når det er installeret. Følgende skal fremsendes til kommunen:

-         Skema til færdigmelding af jordvarmeanlæg

-          Revideret målsat tegning over jordvarmeslanger.

-          Kopi af dokumentation for tæthedsprøvning.

Kommunen retter BBR-oplysningen, når jordvarmeanlægget færdigmeldes.  

Yderligere information

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg kan ses på Retsinfo.dk

Sidst opdateret 11. juni 2018

Selvbetjening

Kontakt

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Få svar her