Spildevandsplan

I planen kan du se hvilke områder i kommunen, der er kloakeret, og på hvilken måde de er kloakeret.

Spildevandsplanen blev vedtaget af byrådet den 15. maj 2012 og gælder frem til 2021.

Af planen fremgår, dels hvilke områder i kommunen, der er kloakeret, og på hvilken måde de er kloakeret:
  • fælleskloakeret (hvor alt spildevand blandes og sendes til renseanlæg)
  • separatkloakeret (hvor spildevand fra huse ledes til renseanlæg mens tagvand og øvrigt spildevand ledes til vandløb eller lignende)
  • spildevandskloakeret (kun kloakeret for spildevand fra husholdningen og ikke tagvand eller andet)

Af spildevandsplanen fremgår også hvilke områder, byrådet gerne vil have kloakeret i planperioden. Men da det er Halsnæs Forsyning, der bestemmer, om der skal kloakeres, er der ingen garanti for at det sker i planperioden.

Halsnæs Kommunes Spildevandsplan

Bilag 1 Funktionspraksis, serviceniveau og klimatilpasning

Bilag 2 Vandområders kvalitet

Bilag 3 Renseanlæg

Bilag 4 Kloakoplande

Bilag 5 Kloakfornyelse

Bilag 6 Regnbetingede udløb

Bilag 7 Det åbne land

Bilag 8 Administrative forhold

Bilag 9 Tids- og økonomiplan 

Bilag 10 Ordliste

Bilag 11 Kendelser og særlige aftaler

Bilag 12 Kloakoplandsskemaer, status

Bilag 13 Udløbsskemaer, plan

Bilag 14 Kloakoplandsskemaer, plan

Bilag 15 Udløbsskemaer, plan

Bilag 16 Renseanlægsskemaer, status og plan

Bilag 17 Tegninger

Tillæg 1 til spildevandsplanen for Halsnæs Kommune 2011-2021 giver mulighed for tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget hvis man bor i det berørte område omkring Skovbakkevej og nedsiver sit tagvand og overfladevand på egen grund.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2011 - 2021

Tillæg 2 til Spildevandsplan for Kregme og Kregme Syd

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2011 - 2021 Liseleje

Tillæg 4 til Spildevandsplan 2011 - 2021 Sølager

Tillæg 5 til Spildevandsplan 2011 - 2021 Lynæs 

Tillæg 6 til spildevandsplan 2010-2021

Tillæg 7 til spildevandsplan 2010 - 2021

Bilag 1 til tillæg 7 Hundested-Melby vest 1.0

Bilag 2 til tillæg 7 Hundested-Melby øst 1.0

Bilag 3 til tillæg 7 Berørte ejendomme

Bilag 4 til tillæg 7 Konsekvensvurderingsrapport v2 1.0

Bilag 5 til tillæg 7 Måleprogram for badevand

Bilag 6 til tillæg 7 VVM anmeldelse 1.0

Bilag 7 til tillæg 7 Naturbeskyttede områder 1.0

 

 

 

Sidst opdateret 11. juni 2018

Selvbetjening

Kontakt

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk