Naturforvaltning

Naturforvaltning dækker over mange forskellige indsatsområder; lige fra optælling af sjældne arter og pleje af naturområder til opsætning af bænke og bekæmpelse af invasive arter.

Når Halsnæs Kommune arbejder med naturforvaltning er det i høj grad for at sikre beskyttelsen af de dyr og planter der lever på de forskellige naturområder. Det er af stor værdi for mange borgere, at de på deres ture rundt i landskabet kan opleve sjældne orkideer, flotte sommerfugle eller måske den imponerende havørn.

Derfor handler naturforvaltning også om at gøre det nemt at komme ud i naturen ved f.eks. at opsætte kig-op-bænke og skilte, men også om at fortælle om de unikke naturområder vi har i kommunen på forskellige ture.

Halsnæs Kommune har fra 2007-2014 udarbejdet nedenstående rapporter. 
Rapporterne gør på en letlæselig måde rede for kommunens naturforvaltning siden naturopgaverne overgik til kommunen fra Frederiksborg Amt.

Naturforvaltning 2012 - 2015

Naturforvaltning 2010 - 2013 

Naturforvaltning 2007 - 2010 

I 2008 udarbejdede Halsnæs Kommune desuden en plejestrategi for kommunens naturområder. Plejestrategien fungerer som administrationsgrundlag, der udover at redegøre for, og begrunde den vejledende prioritering af Kommunens naturpleje-indsats, også beskriver kommunens mest værdifulde naturområder.


Halsnæs Kommunes Naturplejestrategi

 

Sidst opdateret 20. maj 2016

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

 

Få svar her