Affaldssortering

Hvad vil du nu? Se diverse skemaer Se affaldsordninger
Det meste affald bliver hentet, men du er selv ansvarlig for at sortere det og bruge affaldsordningerne og genbrugsstationerne