Rapportering af utilsigtede hændelser

Hvis du eller dine pårørende har været udsat for en utilsigtet hændelse kan du få hjælp til rapportering til en fælles national database

Ved utilsigtede hændelser forstås en hændelse, der forekommer i forbindelse med udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed, der forvolder skade eller kunne forvolde skade på patienten/borgeren.

Fejl kan ikke undgås, men det er afgørende, at medarbejderne lærer af de fejl, der begås. De utilsigtede hændelser skal forebygges og derfor har sygehusene i flere år haft et system til at registrere og lære af utilsigtede hændelser. Fra 2010 har alle kommuner også rapporteret til databasen. 

Borgere og pårørende kan også rapportere utilsigtede hændelser, der er sket i forbindelse med udførelsen af kommunale sundhedsydelser, fx:   

 • Hjælp fra ældre-, og sygeplejen
 • Sundhedspleje
 • Genoptræning
 • Sociale botilbud
 • Tandpleje eller kommunal tandlæge  

Eksempler på fejl:  

 • Du får ikke den medicin lægen har ordineret, til den rette tid, i rette dosis, eller måske du har fået noget andet (forkert) medicin.
 • Fald eller andre ulykker hvor du er kommet til skade som følge af sundhedsvæsenets hjælp eller manglende indsats.
 • Infektioner, som overføres via medarbejderne, eller via de redskaber, der bruges i forbindelse med din behandling.
 • Brist i kommunikation i form af glemte, for sene eller forkerte beskeder mellem sundhedsvæsenets parter (visitation, syge- og plejepersonale, praktiserende læger, apoteker og hospitaler)
 • Det kan også være i forbindelse med f.eks. sundhedsrådgivning eller administration af medicin hos  borgerne.
 • Uanset om det er autoriseret sundhedspersonale, eller andre, som handler på deres ansvar, vil utilsigtede hændelser i den forbindelse være omfattet af rapporteringen. 

Private, eksterne leverandører af hjemmepleje er også omfattet, når de leverer sundhedsydelser. 

Hvis du har været indlagt og du har oplevet utilsigtede hændelser, skal de indrapporteres samme sted. Det samme gør sig gældende i forhold til din praktiserende læge eller praktiserende fysioterapeut. 

Sådan rapporterer du 

Utilsigtede hændelser rapporteres via internettet til Dansk Patient-Sikkerheds-Database.

Borgere eller pårørende, der ikke har adgang til internettet, kan bede om hjælp fra den afdeling, hvor hændelsen er sket, eller i det regi hvor den utilsigtede hændelse er blevet erkendt.   

Hvad sker herefter? 

Når de utilsigtede hændelser er rapporteret til databasen fordeles de til de respektive kommunale virksomheder/afdelinger, som følger op på de utilsigtede hændelser for at lære af disse og for at forebygge gentagelser.

Rapporteringen medfører at den patientsikkerhedsansvarlige medarbejder, der hvor hændelsen har fundet sted, søger at afdække sagen yderligere. I denne proces kan det blive nødvendigt at kontakte vedkommende, som har rapporteret hændelsen, for at få sagen yderligere belyst. Det er derfor en fordel, at kontaktoplysningerne fremgår af indrapporteringen.

Det er også muligt at rapportere anonymt, men det kan begrænse mulighederne for at afdække sagen.   

Hvad skal ikke rapporteres til DPSD som utilsigtede hændelser 

Fejl ved medicinsk udstyr eller medicinbivirkninger skal rapporteres til Lægemiddelstyrelsen.

Hvis du søger økonomisk erstatning for skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privathospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, skal du henvende dig til Patienterstatningen.

Hvis du ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed, der også behandler klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over Patienterstatningens afgørelser om erstatning.

Sidst opdateret 9. august 2018

Selvbetjening

Kontakt

Lena Juul Pedersen
Risikomanager
47 78 43 26
Sundhed@halsnaes.dk