Sundhedsberedskabsplan 2015

Sundhedsberedskabsplanen er en del af Halsnæs Kommunens samlede beredskabsplan. Planen beskriver en kvalificeret og koordineret sundhedsmæssig indsats i tilfælde af en beredskabssituation.​

Sundhedsberedskabsplanen skal skabe grundlag for en koordineret indsats i en ekstraordinær situation som for eksempel større ulykker, katastrofer eller ved udbrud af epidemiske sygdomme. Desuden vil Halsnæs Kommune i en beredskabssituation skulle hjemtage 20% af kommunens aktuelt indlagte borgere svarende til ca. 12 borgere. Sundhedsberedskabsplanen er vedtaget af Byrådet den 24. april 2015

Sundhedsberedskabsplanen skal kunne aktiveres og fungere uafhængigt af, om kommunens øvrige berdskab er aktiveret.

Formål

Formålet med sundhedsberedskabsplanen er at skabe grundlag for, at Halsnæs Kommune kan yde en kvalificeret og koordineret sundhedsmæssig indsats i tilfælde af en beredskabssituation. Sundhedsberedskabsplanlægningen skal endvidere sikre, at kommunen også vil være i stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver i en beredskabssituation.

Det er et ønske at sundhedsberedskabsplanen er simpel, overskuelig og handlingsorienteret.

Sundhedsberedskabsplanen er et værktøj, der skal give ledelse og medarbejdere et praktisk redskab, som de kan bruge, når ekstraordinære hændelser skal håndteres:

  • Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser
  • Under hændelsen – ved at være instruks i ”hvem der gør hvad” i tilfælde af hændelser
  • Efter hændelsen – ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af kommunens sundhedsberedskab

Link til Sundhedsberedskabsplanen 2015

Sidst opdateret 1. maj 2018

Selvbetjening

Kontakt

Birte Carøe
Leder af Sundhedsafdelingen
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 48 54
mail@halsnaes.dk

Få svar her