Tip Halsnæs Kommune

Giv et tip døgnet rundt, hvis du oplever fejl og mangler på kommunens veje, fortov, stier eller i naturområder.

Brug app'en "Tip Halsnæs" på din smartphone, tablet eller brug formularen her på siden. App’en er udviklet til både Android og IOS og kan hentes på Google Play eller i App Store.

Brug kortet

Kender du ikke adressen på det sted, du vil give et tip om, kan du bruge kortet. Brug zoom-funktionen og sæt en markør på kortet, så kommer adressen ind i formularen.

Hvilke fejl kan du melde ind?

Meld fejl og mangler der vedrører byrum, fortov og stier, natur og vej. Det kan være problemer med affald, belysning, belægningsfejl, beplantning, byudstyr, dæksler og brønde, efterladt køretøj, fyldte skraldespande, døde dyr, hærværk, kæmpebjørneklo, oversvømmelser, manglende afspærring, signalanlæg, skilte, snerydning eller glatføre, striber på vejen eller problemer med vandløb.

Det gør vi

Dit tip sendes til Natur og Vej, der vurderer opgavens omfang og tidshorisont. Tippene håndteres løbende efter en prioriteret plan.

 
Sidst opdateret 22. oktober 2018

Status for dit tip

Du kan følge status på dit tip her på siden. På kortet nedenunder er de tip, som vi har fået. Tippene er røde, gule og grønne alt efter status på tippet. Klik her eller på kortet.

Et tip er:

  • Grønt, når opgaven er udført
  • Gult, når tippet er prioriteret
  • Rødt, hvis tippet er afvist. 

Hvis vi afviser et tip, er det typisk, fordi tippet angår forhold, der ligger uden for kommunens ansvarsområde. Det kan for eksempel være, hvis der er tale om huller i privat fællesvej. 

Tip Halsnæs - Statuskort

Kort - Halsnæs
Få svar her