Trafikplaner og projekter

Der bliver løbende udarbejdet trafiksikkerhedsplaner, skolevejsanalyser, sti- og cykelanalyser samt lokale trafikplaner. Planerne danner grundlag for byrådets valg og prioriteringer af fremtidige trafikprojekter i Halsnæs Kommune.

Trafiksikkerhedsplan 2014

Skolevejsanalyse 2015

Sti- og cykelanalyse

Trafikal analyse Hundested Havn og Bymidte

Modernisering af belysning

Asfaltarbejde 

Reparation af huller i belægninger på kommunens offentlige veje bliver foretaget løbende.

Asfaltarbejde 2015

I den følgende uge, efter at asfalten er færdiglagt, foretages færdiggørelse af de tilstødende arealer, herunder udlægning af grus i rabatterne, samt anlæg af asfaltramper til indkørslerne til ejendommene.

Gadefejning:

Der foretages gadefejning fra uge 14 til uge 44. Fejningen udføres hver uge på de mest trafikkerede veje i Hundested og Frederiksværk. I Hundested fejes der om mandagen og i Frederiksværk om fredagen. Mindre trafikerede veje fejes hver 4 uge. Huller i kommunens offentlige veje:

Tømning af vejbrønde

Tømning af vejbrønde vil i 2016 blive foretaget i ugerne 29, 30 og 31.


 

 

Sidst opdateret 13. november 2018

Selvbetjening

Kontakt

Miljø & Teknik
Trafik og Veje
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Vagttelefon 30 45 28 10

 

Få svar her