Offentlige veje

Hvem renholder og vedligeholder en offentlig kommunal vej, og hvad må vejene bruges til ud over til at køre på.

Ll. Karlsmindevej

Skal du bruge vejarealer til arrangementer og aktiviteter

Du skal søge om tilladelse til at benytte vejarealer til andre formål end færdsel. Du skal blandt andet søge tilladelse til at opstille udstillinger, containere og skurvogne.

Opgravninger, afholdelse af arrangementer, stadepladser i gågaden og på Torvet og oprettelse af overkørsler kræver også en tilladelse.

Trafiksikkerhedsplan 2014

Vinterregulativ

Indflydelse

Hvis du har kommentarer eller ideer til vejområdet er du velkommen til at henvende dig i Borgerservice, eller ved at sende en e-mail på mail@halsnaes.dk

Indholdet nedenunder er hentet fra Borger.dk

Vedligeholdelse af veje

Kommunen fører tilsyn med de offentlige kommunale veje

Vedligeholdelse af kommunale veje

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Men ofte er det borgerne, som først opdager fejl og mangler ved vejene. Det er altid en god idé at anmelde det til kommunen, når du fx opdager:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

Vedligeholdelse af private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.

Borger.dk anbefaler også

Læs også

På borger.dk

Lovgivning

Skrevet af

Skrevet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Sidst opdateret 16. juni 2016

Selvbetjening

Kontakt

Miljø & Teknik
Trafik og Veje
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Vagttelefon 30 45 28 10

Få svar her