Befordring

Du kan blive kørt til læge eller nærmeste speciallæge, hvis du opfylder en række kriterier.

Fribefordring

For at få fri befordring via kommunens kørselsordning til læge og speciallæge gælder:

 • At du er pensionist eller førtidspensionist.
 • At du er gruppe 1-forsikret.
 • At du ikke kan benytte offentlige transportmidler

Du søger om fribefordring via ansøgningsskemaet til fribefordring. I ansøgningsskemaet kan du også læse, hvordan du skal gøre for at få tilskuddet.

Godtgørelse for benyttelse af offentligt transportmiddel eller eget befordringsmiddel

For at få befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge gælder:

 • At du er pensionist eller førtidspensionist.
 • At du er gruppe 1-forsikret.
 • At udgiften overstiger i alt 25 kr.

Til speciallæge gælder desuden:

 • At der ydes godtgørelse til nærmeste ledige speciallæge. Vælger du en læge der ligger længere væk, kan der ydes befordringsgodtgørelse med det beløb, du havde ret til, hvis du havde søgt den nærmest beliggende speciallæge.
Hvis du kan benytte offentligt transportmiddel:
 • Kan du benytte offentligt transportmiddel beregnes godtgørelsen efter taksten for billigste offentlige transportmiddel.
Hvis du benytter dit eget befordringsmiddel:
 • Kan du ikke benytte offentligt transportmiddel beregnes godtgørelsen efter laveste sats i Finansministeriets, til enhver tid gældende, cirkulære om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser.
 • Kan du benytte offentligt transportmiddel, men vælger at bruge eget transport middel beregnes godtgørelsen efter taksten for billigste offentlige transportmiddel.

Befordring til speciallæge til ikke-pensionister

 • Der kan ydes godtgørelse til nærmeste ledige speciallæge. Vælger du en læge der ligger længere væk, kan der ydes befordringsgodtgørelse med det beløb, du havde ret til, hvis du havde søgt den nærmest beliggende speciallæge.
 • Afstanden skal være over 50 km
 • Udgiften skal overstige 60 kr. i alt. 
Hvis du selv har sørget for transporten, kan du søge om befordringsgodtgørelse i Borgerservice. Du skal blot aflevere dokumentation for fremmøde fra den læge, du har været hos. Godtgørelsen vil derefter blive overført til din Nemkonto.

Der ydes ikke kørsel til fysioterapi, tandlæge, vaccinationer ved lægen og lignende.

Lovgrundlag

 

Klageadgang

Klager over afgørelsen kan indbringes for Patientombuddet
Patientombuddet skal modtage din klage senest fire uger efter, du modtog afgørelsen.
Du kan udfylde klageskemaet om tilsidesættelse af patientrettigheder på www.patientombuddet.dk

Du kan udfylde skemaet via NemID, eller du kan skrive din klage i skemaet (Word/pdf), udskrive skemaet og underskrive din klage i hånden. 

Klageskemaet skal sendes til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg

Sidst opdateret 18. april 2016

Selvbetjening

Kontakt

Halsnæs Kommune
Borgerservice og Beskæftigelse
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00

Få svar her