Folkepension

Du kan søge folkepension 6 måneder før du fylder 65 år. Du skal søge om folkepension på Borger.dk.

Borgere der fylder 65 år den 1. september 2017 eller senere kan få udbetalt folkepension med tilbagevirkende kraft, hvis de søger senest den 10. i den femte måned, efter de har nået folkepensionsalderen.

Selvom du kan få udbetalt folkepension med tilbagevirkende kraft, kan det være en fordel for dig at søge, inden du når folkepensionsalderen. 

Det skyldes, at der er en række ydelser, som man først vil kunne få, når du har søgt folkepension. Personligt tillæg, varmetillæg og helbredstillæg kan ikke udbetales med tilbagevirkende kraft, på samme måde som folkepensionen.

Eksempel: Hvis en borger først søger folkepension og varmetillæg tre måneder efter, han fylder 65 år, kan han få folkepension med tilbagevirkende kraft. Han kan dog først få varmetillæg, fra han søger folkepension.


Indholdet nedenunder er hentet fra Borger.dk

Folkepension og tillæg

Hvornår kan du få folkepension?

Du kan få folkepension, når du når folkepensionsalderen, hvis du opfylder en række krav.

Husk, du selv skal søge folkepension – den bliver ikke udbetalt automatisk. Du kan søge allerede et halvt år før, du fylder 65 år.

Som folkepensionist kan du også søge tilskud til dine varmeudgifter.

Søg og læs mere om folkepension her:

Hvis ikke du kan betjene dig digitalt, skal du kontakte Borgerservice i din kommune.

Tillæg til folkepension

Som folkepensionist har du mulighed for at søge om forskellige økonomiske tillæg og ydelser, der kan dække nogle af dine udgifter til fx varme, tandpleje og medicin. Måske kan du også få ældrecheck. Det afhænger af din situation og din såkaldte ’personlige tillægsprocent’, der bliver beregnet ud fra din og din eventuelle ægtefælle eller samlevers indkomst.

Vær opmærksom på, at hvis du får brøkpension, dvs. en brøkdel af den fulde pension, kan du måske få et personligt tillæg hos kommunen som supplement til din folkepension.

De typiske ydelser til folkepensionister er:

Hvis du har ret til ældrecheck

Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck - det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent. Hvis du har ret til ældrecheck, får du den automatisk udbetalt i januar sammen med din folkepension.

Hvis du ikke tidligere har oplyst Udbetaling Danmark om din formue til ældrecheck, skal du dog gøre det for at få udbetalt ældrechecken.

Læs mere om:

Hvorfor bliver folkepensionen gjort op?

Opgørelsen vil enten vise at:

  1. Du har fået den folkepension, du har ret til.
  2. Du har fået for meget i folkepension, og du skal betale penge tilbage.
  3. Du har fået for lidt i folkepension, og du skal have penge tilbage.
 
Hvornår gør Udbetaling Danmark min folkepension op?

Udbetaling Danmark gør din folkepension op fra juni, når din årsopgørelse er klar fra Skattestyrelsen.

Hvis du eller samlever har en selvstændig virksomheder, gør Udbetaling Danmark din/jeres pension op i september, når begge jeres årsopgørelse fra Skattestyrelsen er klar.

Hvordan gør Udbetaling Danmark min folkepension op?

Udbetaling Danmark laver opgørelsen af din folkepension på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. I brevet om opgørelsen af din folkepension, kan du se hvilke indkomstoplysninger Udbetaling Danmark har beregnet din pension ud fra. 

Læs mere:

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om folkepension, kan du læse mere her:

Her kan du:

  • få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • se, hvilke frister du skal huske
  • få hjælp til at betjene dig selv på nettet – fx til at udfylde din ansøgning.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Skrevet af

Skrevet af Udbetaling Danmark
Sidst opdateret 11. september 2017

Selvbetjening

Kontakt

Udbetaling Danmark

Telefon 70 12 80 61

Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-18
Fredag kl. 8-15