Gebyr for erhvervsaffald

Som erhvervskunde i Halsnæs Kommune, bliver du årligt opkrævet for et erhvervsgebyr.

Dette gebyr dækker udgifter som planlægning, udarbejdelse af regulativer, anvisning af affald, administration af affaldsordningen samt miljøforanstaltninger vedrørende lossepladsen. 

Fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr

Du kan søge om fritagelse for ovennævnte gebyr, hvis du opfylder følgende:

  • Virksomheden har en omsætning på under 300.000 kr. om året.
  • Virksomheden har ikke nogen affaldsproduktion.
  • Virksomheder med 0-1 ansat i specielle brancher.

Hvis du ønsker at blive fritaget for erhvervsaffaldsgebyr skal du søge om det inden 8 uger fra den dato regningerne bliver udsendt. I 2018 udsendes regningerne midt i marts, og ansøgningsfristen er inden den 18. maj 2018.

Du kan hente yderligere information på Vestforbrændings hjemmeside.

Hvis du er med i den kommunale ordning for dagrenovation eller afleverer affald på en genbrugsplads, kan du ikke blive fritaget med den begrundelse, at din virksomhed ikke producerer affald.

Fritagelse skal søges gennem virk.dk

Du skal bruge virksomhedens Nem-id.

Spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr

Vestforbrændingen foretager opkrævning af gebyret og administration af ansøgere om fritagelse på vegne af Halsnæs Forsyning A/S og Halsnæs Kommune. Alle spørgsmål vedrørende opkrævning af dette skal derfor rettes til Vestforbrændingen på telefon 70 22 40 10.

Har du spørgsmål til din regning på affaldsbeholdere, så skal du kontakte forsyningen på telefon 47 76 07 00.

Sidst opdateret 15. marts 2018

Selvbetjening

Kontakt

Spørgsmål om din regning på affaldsbeholdere:
Halsnæs Forsyning
Telefon 47 76 07 00

Spørgsmål om opkrævning af gebyr og fritagelse:
Vestforbrændingen
Telefon 70 22 40 10