Genanvendeligt affald

Virksomheder skal kilesortere deres affald, så genanvendelsen kan blive af høj kvalitet.

Genanvendeligt affald er typisk: Papir, pap, plast, metal, glas (flasker og planglas), sorteret bygge- og anlægsaffald bygge, træemballager og andet genanvendeligt.

Halsnæs Kommune kan ikke tilbyde afhentning af genanvendeligt affald ved virksomheden, men virksomhederne er velkommen til at bruge kommunens genbrugsstationer, når du har tilmeldt din virksomhed til genbrugsstationsordningen.

Mere information kan ønskes vejledning om genanvendeligt affald skriv en mail til Halsnæs Kommune Miljø og Teknik.

Sidst opdateret 2. maj 2016

Selvbetjening

Kontakt