Find arbejdskraft

Jobrotation

Jobrotation er en ordning, hvor en privat eller offentlig arbejdsgiver sender en medarbejder på (efter)uddannelse eller ansætter...
Virksomhedsservice i Jobcenter

Virksomhedsservice

Som virksomhed har du mulighed for at få hjælp til rekruttering af nyt personale ved at kontakte Virksomhedsservice i Jobcenteret...
Smed der arbejder

Støttet beskæftigelse

Din virksomhed kan støtte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere til at styrke deres kvalifikationer gennem virksomhedspraktik eller...