Højbjerg

Område til boligbebyggelse mellem Hundested og Lynæs ved Højbjergvej.

Højbjerg

Område til projektbyggeri. Området er ifølge lokalplan nr. 90 udlagt til boligbebyggelse og er delt op i 9 delområder.

Sidst opdateret 20. juni 2018