Anmeld arbejdsulykker

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde arbejdsulykker senest ni dage efter første fraværsdag som følge af ulykken.

Arbejdsgiver skal snarest og inden ni dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket ved arbejde for arbejdsgiveren, såfremt ulykken eller forgiftningen har medført arbejdsudygtighed i en dag eller mere udover tilskadekomstdagen.

Som arbejdsgiver skal du også anmelde arbejdsulykker til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis der på grund af ulykken kan blive tale om ydelser efter Arbejdsskadestyrelsens BEK nr 733 af 25/06/2010

Arbejdsgivere skal anmelde arbejdsulykker digitalt

Arbejdsulykker anmeldes digitalt via EASY, Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

Du kan tilmelde dig og få adgang til EASY på virk.dk eller benytte et andet kommercielt system, som har integrationsaftale med EASY. Det er også muligt at anmelde arbejdsulykker via en digital formular på virk.dk.

Læs mere om EASY og anmeldelse af arbejdsulykker på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Sidst opdateret 25. juli 2017