Refusion af barseldagpenge

Arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser skal anmelde barselsfravær digitalt til Udbetaling Danmark på Virk.dk/nemrefusion.

Det er også her, virksomheder søger om refusion for den løn, de udbetaler under fraværet.

Læs mere om barselsfravær og refusion for:

Du kan kun anmelde fravær og søge om refusion digitalt. 

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om refusion af barseldagpenge, er der hjælp at hente på Virk.dk/nemrefusion - her kan du:

  • få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • se, hvilke frister du som arbejdsgiver skal overholde
  • se videoer med øvelsesvejledninger til Virk.dk 

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark

Sidst opdateret 9. oktober 2016