Refusion af løntilskud eller fleksjob

Virksomheder har mulighed for at anmode om refusion for medarbejdere i løntilskud eller fleksjob via NemRefusion

Sidst opdateret 9. oktober 2016