Anmeldelse af uanmeldt udenlandsk virksomhed

Du kan anmelde en udenlandsk virksomhed til Arbejdstilsynet, hvis du har mistanke om, at virksomheden ikke er anmeldt i RUT, eller at de anmeldte oplysninger er mangelfulde eller forkerte.

Hvis du som virksomhed eller privatperson hyrer en udenlandsk virksomhed til at udføre opgaver for dig, skal du se dokumentation for, at virksomheden er anmeldt i RUT. Det gælder inden for bygge- og anlægsvirksomhed, i landbrug, skovbrug, gartneri og ved havearbejde.

Hvis den udenlandske virksomhed ikke kan dokumentere, at den er anmeldt i RUT, skal du underrette Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at arbejdet er påbegyndt. Både virksomheder og borgere kan få en bøde, hvis de ikke anmelder virksomheden til Arbejdstilsynet.

Du kan anmelde virksomheden elektronisk på Arbejdstilsynets hjemmeside.

 

Sidst opdateret 9. oktober 2016