Styringsdialogmødereferater 2011 - almene boligorganisationer

Du kan her læse referaterne fra styringsdialogmøderne i 2011 med de almene boligorganisationer i Halsnæs Kommune.

Sidst opdateret 14. februar 2013

Kontakt

Emilie Falk Barkved
Almenbolig koordinator
Telefon 21 57 80 90  
emifb@halsnaes.dk