Udvalget for Miljø og Plan

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for veje, grønne områder, miljø og kommunale ejendomme.

Dagsordener og referater med bilag til udvalgets møder finder du herunder. 

Sidst opdateret 21. september 2018