I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen

Halsnæs er en mangfoldighed af små og lidt større bysamfund. Melby, Hundested, Ølsted og Frederiksværk er alle bysamfund, som vi er stolte af. Her er hav, fjord, sø og masser af andre naturskønne områder.

Natur i Halsnæs Kommune

Vi er stolte af at bo så smukt et sted. Her er rigelig med plads til at være afslappet og mulighed for at være i øjenhøjde.

Vi er dog ikke altid enige i Halsnæs, men vi arbejder på at stå sammen. Vi er særligt stolte af vores meget aktive foreningsliv. Dér skaber vi værdi i fællesskab og støtter dem, der har behov.

I Halsnæs tør vi godt fortælle de gode historier til alle, vi møder. Vi er tæt på hinanden, og tæt på det hele. Derfor er vi også selv de bedste ambassadører for hele Halsnæs. Andre, der har oplevet Halsnæs, må også gerne byde ind.

I Halsnæs hviler vi i os selv, men ikke sådan, at vi har nok i os selv, og vi vil gerne blive bedre til at tage andre med i vores udvikling. Vi arbejder derfor aktivt med vores nabokommuner, med Visit Nordsjælland og med hele hovedstadsområdet. Vi ved, at vi har brug for hovedstaden, og at hovedstaden har brug for os. Derfor siger vi også: Sammen er vi Copenhagen.

Vi tør godt udfordre og udforske andre virksomheder, andre naturoplevelser, andre fællesskaber. Derfor er det en særlig glæde, når vores borgere kommer hjem igen til Halsnæs. Det gør de, fordi Halsnæs ligger dybt i deres bevidsthed. Vi tør derfor godt fortælle, at Halsnæs er den dejligste plet på landkortet. Derfor vil vi holde kontakten med vores udrejsende, så vi måske kan lokke dem hjem igen.

I Halsnæs tør vi invitere dem, der bor her, til at deltage aktivt i udviklingen af området, som f.eks. den økologiske landsby eller Ølsted grusgrav. I Halsnæs vil vi nemlig gerne træffe fælles beslutninger, når det er til fælles gavn. Og vi tør også lade de lokale træffe beslutninger for sig selv.

I Halsnæs er vi ærlige og åbne. På den måde er det lettere at se udfordringerne i øjnene og løse problemerne. Derfor tør vi også erkende, at vi har 3 brændende platforme, som vi skal have fokus på: Vækst, uddannelse og sundhed.

Brændende platform – Vækst

I Halsnæs skabes vækst af historien, menneskene, naturen, oplevelser og erhverv.

Vi har et spændende maritimt miljø i Hundested og en enestående kulturhistorie, blandt andet med Frederiksværk som Danmarks første industriby. Vi tør satse og har igangsat Stålsatte Byrum, der har byudviklingen af Frederiksværk som fokuspunkt - og vi afsætter midler til at gennemføre planen. Vi vil arbejde sammen om vores udvikling. Og vi tør derfor godt inddrage borgere og vores mange foreninger i udviklingen af Halsnæs.

I Halsnæs er vi stolte af vores erhverv. Vi tør tage en chance og arbejde med et nyt produkt. Vi tør udvikle vores salg i butikken, så vi tiltrækker flere kunder. Og vi tør godt indrømme, at hvis én virksomhed går godt, så er det godt for mange andre også.

Derfor gør vi en ekstra indsats for vores virksomheder. Både de helt små og dem med mere end 20 ansatte.

Vi ved vi også, at vi har meget at vise frem. Derfor er turismen et vigtigt ben i vores erhvervsudvikling. Vi vil derfor have tilbud, der kan give gode oplevelser til vores gæster - også om vinteren og efteråret, eller når det sner og regner.

Hvis vi vil have flere gæster og borgere, skal vi derfor fortælle om alt det, vi kan byde på. Og det er meget. Derfor arbejder vi på en fælles fortælling for Halsnæs - eller branding. Vi sætter de lokale herligheder i fokus, så endnu flere har lyst til at nyde at bo og arbejde her.

Derfor ønsker vi, at:

 • Indbyggerantallet fastholdes, så der i 2017 mindst er samme antal indbyggere som i 2014
 • Antallet af lokale arbejdspladser er øget fra 2014 til 2017
 • Erhvervets tilfredshed med erhvervsklimaet stiger
 • Skattegrundlaget er stigende fra 2017
 • Turismen øges, så antallet af overnatninger stiger med 10 procent frem til 2017
 • Flere borgere opnår beskæftigelse, så udgifterne til forsørgelse falder til niveau med landsgennemsnittet ved udgangen af 2015, og i 2017 er under landsgennemsnittet

Brændende platform - Faglighed og uddannelsesniveau

Det er blevet stadig vigtigere at have en uddannelse. Det er ikke nogen hemmelighed. I Halsnæs er vi ikke helt så godt uddannede som i nabokommunerne. Det gælder både for de unge i folkeskolen og for de voksne. Og gruppen af unge, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse, er for stor.

Vi er meget bevidste om den udfordring. For al erfaring viser, at mere og bedre uddannelse giver bedre jobmuligheder, mere sundhed og velstand. Og det er ikke mindst vigtigt for kommunens vækst og udvikling, at befolkningens uddannelsesniveau matcher virksomhedernes behov.

Derfor gør vi noget ved det. Og det starter i dagtilbuddet.

I Halsnæs tør vi godt have de dygtigste børn. Og vi tør også have de børn, der er bedst til at arbejde sammen. Vi elsker at lege med ungerne i børnehaven, men vi tør også godt stille krav om læring og respekt for hinanden.

Vi nyder at opleve, at børnene bliver dygtigere efterhånden, som de vokser gennem klassetrinene i skolen. Og vi nyder at se, at de tør tage hånd om hinanden, så ingen efterlades.

I Halsnæs skal vi ikke alle sammen være akademikere. Vi er stolte af dem, der får en lang uddannelse, og vi er lige så stolte af dem, der med håndens kraft skaber et kvalitetsprodukt. Vi er hjemsted for både kreative vidensarbejdere, håndværkere, produktionsarbejdere og dem, der arbejder med børn og unge – eller med pleje af ældre og svage.

Vi tør godt rose den faglige dygtighed og fremhæve de gode præstationer, hvad enten det er i skolen eller på arbejdspladsen.

Derfor vil vi sigte imod, at:

 • Børn, der starter i 0-klasse, skal have kendskab til tegn, symboler, tal og bogstaver
 • Karaktergennemsnittet efter 9. klasse skal stige, indtil Halsnæs ligger på landsgennemsnittet, senest i 2017
 • Andelen af børn, der fravælger Folkeskolens afgangseksamen, mindskes med 10 procent om året frem til 2017
 • Andelen af indbyggere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse stiger årligt frem til 2017.

Brændende platform - Sundhed og velvære

I Halsnæs vil vi skabe bedre muligheder for, at borgerne i alle aldre kan foretage det sunde valg. Vi har endnu et stykke vej at gå - bare for at nå et landsgennemsnit i sundhed. Det er vi fuldt bevidste om. Så det er på høje tid at øge indsatsen.

Vi tør godt se i øjnene, at for mange af os spiser, ryger og drikker for meget. Og vi bevæger os for lidt. Den selverkendelse betyder, at vi sætter meget ind på at forebygge for at sikre sundhed og velvære. Og derfor tør vi træffe beslutninger om forandringer til gavn for sundheden.

Når vi ønsker, at vores børn skal lære mere i skolen, er en af forudsætningerne, at børnene får den rigtige kost, bevægelse og leg i rigelige mængder. De voksne kan hjælpe børnene med det gode eksempel. Endelig ved vi, at de ældres glæde ved livet øges meget ved en frisk gåtur, eller ved at få hjælp til træning på et plejecenter.

I Halsnæs bakker fællesskabet gerne op om den enkelte, der skal arbejde med sundheden. Vi skal have alle med, så vi ikke bare bygger en ny løberute til dem, der løber i forvejen. Vi tør også stille krav. Vi tør godt forvente, at den enkelte borger tager ansvar for sit eget velvære. Ellers giver det ikke mening.

I Halsnæs oplever vi en ansvarlighed og hjælpsomhed over for hinanden. Vi er opmærksomme på, hvordan familien, vennerne og naboerne har det og udvikler sig både fysisk og psykisk. Vi tager os af hinanden – også hvis udviklingen ikke går i den ønskede retning, som for eksempel ved udvikling af psykisk sygdom.

Det sunde valg betyder ganske enkelt øget sundhed og livskvalitet. Vi ønsker for eksempel flere muligheder for udeaktiviteter for mennesker i alle aldre. Vi ser ældre gå stavgang på de mange stisystemer, vi ser frivillige ældre, der går tur med andre ældre. Vi bruger den skønne natur som udendørs motionscenter. Og hvis alle borgere skal være med, må vi også have fokus på lige muligheder for at bruge de sundhedsfremmende tilbud.

Det er også en kvalitet i sig selv at undgå genindlæggelser for oftest ældre, der dermed kan blive i deres nærmiljø. Det kræver blandt andet et tættere samarbejde mellem kommunen, hospitaler og praktiserende læger om ældre borgere.

Vi har selvfølgelig også øje for, at en bedre sundhed kan spare penge i kommunen. Penge, som vi kan anvende til noget godt på andre områder.

Derfor satser vi på, at:

Sundhedsprofilen i 2017 (2016 tal) er forbedret, idet:

 • Andelen af dagligrygere er faldet med 10 procent
 • Andel af svært overvægtige er faldet med 5 procent
 • Andelen af moderat overvægtige er faldet med 5 procent
 • Andelen af fysisk inaktive er faldet med 10 procent
 • Antallet af genindlæggelser er faldet med 5 procent om året
 • Antallet af genindlæggelser på psykiatriske afdelinger falder med 10 procent fra 2013 (seneste tal) til ultimo 2017
Sidst opdateret 1. oktober 2018

Flyt til Halsnæs

Overvejer du at flytte til Halsnæs? Her finder du information om kultur, fritid og familieliv i Halsnæs.

Flyt til Halsnæs - naturlegeplads i Ølsted Grusgrav

Læs Halsnæs Kommunes profilmagasin

Forside profilmagasin