Ældrerådet

Her kan du se Ældrerådets formål, referat fra møderne samt oversigt over medlemmerne

Ældrerådet er et høringsorgan, der:

 • rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål
 • formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende ældre

Vedtægt for Ældrerådet i Halsnæs Kommune.

Ældrerådet vælges for en 4-årig periode, som følger byrådsperioden.

Ældrerådets medlemmer er:   

  • Poula Thrane, formand

  • John Rolsted, næstformand

  • Kurt Christensen

  • Vibeke Frej

  • Ib Schaldemose

  • Lillian Skjødt

  • Laila Ørving

  • Dennis B. Madsen

  • Annegrete Kampmann

Kontakt: 
Formand Poula Thrane
Skippergade 5
3390 Hundested
Telefon 47 93 96 55
pthrane@jubii.dk 

Møder i 2018:
12. januar
2. marts
6. april
26. april
1. juni
17. august
21. september
2. november
30. november

Herunder link til dagsordner eller referater

Konstituerende møde 4. december 2017

Referater 2017
Referater 2016
Referater 2015
Referater 2014

Årsberetninger

Ældrerådets Årsberetning 2016 
Ældrerådets Årsberetning 2015
Ældrerådets Årsberetning 2014
Ældrerådets Årsberetning 2013

Sidst opdateret 25. juni 2018