Grønt Råd

Er du interesseret i natur og miljø i Halsnæs Kommune, så kan du her læse dagsorden og referater fra møderne i Grønt Råd

Grønt Råd er et forum for dialog og øget samarbejde vedrørende natur- og miljøspørgsmål mellem interessegrupper, politikere og kommunale embedsmænd i Halsnæs Kommune.

Grønt Råd beskæftiger sig med rådgivning i generelle og principielle spørgsmål inden for natur og miljø. Det kan for eksempel være udtalelser til strategier og forvaltningspraksis.

De typiske arbejdsområder vil være emner, der knytter sig til de kompetencer, som kommunen har på naturområder:
 
    • Naturgenopretning 
    • Naturpleje 
    • Naturfredninger 
    • Vandløb 
    • Naturforvaltning 
    • Planloven - vedrørende det åbne land

Grønt Råds medlemmer er:

Formand Jørgen Jacobsen, Dansk ornitologisk Forening

Næstformand Jørgen Lassen, By og Land

Svend-Erik Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening

Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen

Peder Schierning, Nordsjællands Landboforening

O. A. K. Nielsen, Landliggersammenslutningen

Søren Friis Jensen, Naturcenter Auderød Havn

Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet Kreds Nordsjælland

Knud Bech, Entomologerne

Johan Thorup, Halsnæs Biavlerforening

Keld Hjort Olsen, Danmarks Jægerforbund Halsnæs

Henrik Lakner, Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Jakob Lausen, specialkonsulent, Miljø og Teknik

Anja Rosengreen, byrådsmedlem
Helle Vibeke Lunderød, byrådsmedlem

Grønt Råds møder i 2019:

28. februar

2. maj

19. september

31. oktober 

Kontakt:

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Herunder link til dagsorden eller referater

Referater 2017
Referater 2016
Referater 2015
Referater 2014

Sidst opdateret 12. september 2019