Handicaprådet

Her kan du blandt andet se Handicaprådets formål, dagsordener og referater fra møderne samt oversigt over medlemmer

Handicaprådet rådgiver Byrådet i Halsnæs Kommune i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål vedrørende handicappede. 

Rådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer, men rådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager. Se også Vedtægt for Handicaprådet i Halsnæs Kommune.

Danske Handicaporganisationer (DH) og KL har sammen skrevet en pjece om de kommunale handicapråd. Pjecen giver gode råd og vejledning til rådene.

Rådet består af 6 medlemmer heraf tre medlemmer fra Danske Handicaporganisationer (DH-Halsnæs) og tre medlemmer udpeget af Byrådet.
Handicaprådets medlemmer:

 • Anna Marie Knudsen, DHF (Dansk Handicap Forbund) - indstillet af Danske Handicaporganisationer. Formand for Handicaprådet
 • Stephan Jensen, UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen (tidligere PTU) - indstillet af Danske Handicaporganisationer 
 • Anne Andersen, Diabetesforeningen - indstillet af Danske Handicaporganisationer
 • Thue Lundgaard Curry (Ø), byrådsmedlem
 • Tommy Frøslev (A), byrådsmedlem. Næstformand i Handicaprådet
 • Gitte Hemmingsen (O), byrådsmedlem.

Kontakt:
Anna Marie Knudsen
Formand
Telefon  26 18 38 46
nussen1130@gmail.com

Jonna Lybech
Sekretær for Handicaprådet
Koncernsekretariatet
Telefon 47 78 40 25
joba@halsnaes.dk

Tilgængelighedspulje
Byrådet har bevilget 100.000 kr., som Handicaprådet kan tildele projekter, der forbedrer tilgængeligheden i Halsnæs Kommune. 

Borgere kan sende en ansøgning med forslag til forbedring af tilgængeligheden. Udfyld ansøgningsskemaet og send det til mail@halsnaes.dk eller Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk, Att.: Ledelsesbetjening og Kommunikation. Der er møde i Handicaprådet den 12. september og 15. november 2018, hvor eventuelle ansøgninger vil blive behandlet.  

Handicaprådet har besluttet følgende kriterier for ansøgningerne:

 • Forbedringer, der kompenserer flest mulige handicappede
 • Forbedringer, der skaber bedre fysiske rammer for handicappede i byrummet
 • Forbedringer, der øger handicappedes adgang til naturen.

Handicaprådet priorieterer ansøgningerne og efterfølgende vurderer Miljø og Teknik, Ejendomscentret, om det er muligt at udføre arbejdet inden for lovens rammer og budgettet.

Prisen for Lige Muligheder
Den 3. december er FN's markering af international dag for personer med handicap.
Alle kan indstille til prisen. Der annonceres i lokalavisen 1-2 måneder inden prisuddelingen.  

Kriterier: 

 • en lokal ildsjæl, der gør et stort arbejde på handicapområdet
 • en virksomhed, som vægter potentialet hos personer med et handicap
 • en sportsklub, der arbejder aktivt for handicapidræt
 • et byggeri, der har fokus på tilgængelighed for handicappede.


Kontakt:
Anna Marie Knudsen
Formand
Telefon  26 18 38 46
nussen1130@gmail.com

Jonna Lybech
Sekretær for Handicaprådet
Koncernsekretariatet
Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 25
joba@halsnaes.dk

Der afholdes 4 ordinære møder om året.

Møder i 2018
1. marts
30. maj
12. september
15. november.

Herunder link til dagsordner eller referater

Referater 2017
Referater 2016
Referater 2015
Referater 2014

Årsberetning 2017 for Handicaprådet i Halsnæs Kommune.

Sidst opdateret 14. august 2018