Handicaprådet

Her kan du blandt andet læse om Handicaprådets formål, finde dagsordener og referater fra møderne samt oversigt over medlemmer

Handicaprådet rådgiver Byrådet i Halsnæs Kommune i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål vedrørende handicappede. 

Rådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer, men rådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager. Vedtægt for Handicaprådet for Halsnæs Kommune.

Danske Handicaporganisationer (DH) og KL har sammen skrevet en pjece om de kommunale handicapråd. Pjecen giver gode råd og vejledning til rådene.

Rådet består af 6 medlemmer heraf tre medlemmer fra Danske Handicaporganisationer (DH-Halsnæs) og tre medlemmer udpeget af Byrådet.
Handicaprådets medlemmer:

  • Anna Marie Knudsen, DHF (Dansk Handicap Forbund) - indstillet af Danske Handicaporganisationer. Formand for Handicaprådet
  • Stephan Jensen, UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen (tidligere PTU) - indstillet af Danske Handicaporganisationer 
  • Anne Andersen, Diabetesforeningen - indstillet af Danske Handicaporganisationer
  • Thue Lundgaard Curry (Ø), byrådsmedlem
  • Tommy Frøslev (A), byrådsmedlem. Næstformand i Handicaprådet
  • Gitte Hemmingsen (O), byrådsmedlem.

Kontakt

Anna Marie Knudsen
Formand
Telefon  26 18 38 46
nussen1130@gmail.com

Møder i 2019

Der afholdes 4 ordinære møder om året.
4. april
13. juni
5. september 14. november.

Dagsorden eller referat

Referater 2017
Referater 2016
Referater 2015
Referater 2014

Årsberetning 2017 for Handicaprådet i Halsnæs Kommune.

Sidst opdateret 23. maj 2019