EU-valg

Du kan her se resultaterne fra valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014, hvor der samtidig skulle stemme om Danmarks deltagelse i den fælles europæiske patentdomstol.

Valg på Halsnæs Rådhus

Se resulater af valget til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen om patentdomstolen

Hvem har valgret

Valgret til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen har alle, der er fyldt 18 år på valgdagen og har fast bopæl i kommunen. Derudover skal man opfylde et af følgende punkter:

  • Have dansk indfødsret (statsborgerskab).
  • Være fyldt 18 år.
  • Have fast bopæl i Danmark.
  • Ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne i henhold til værgemålslovens § 6 (umyndiggjort).
Sidst opdateret 16. august 2017

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk