Frederiksværk Hallen klar til genåbning

4. oktober 2017

Frederiksværk Hallen står nu klar til igen at blive taget i brug af idrætsudøvere og foreninger efter en omfattende renovering. Hallen har fået ny springgrav, balkonløsning og bedre faciliteter for både brugere og tilskuere, og indvies officielt mandag den 9. oktober.

Etablering af springgrav i Frederiksværk Hallen

Håndværkere arbejder med at færdiggøre den nye springgrav.

Siden begyndelsen af april måned har Frederiksværk Hallen været lukket på grund af en omfattende renovering, der også har budt på uforudsete forhindringer undervejs i forbindelse med etablering af den nye springgrav, hvor man under udgravning pludselig stødte på bløde/ustabile jordlag i undergrunden under hallens fundament. 

En genåbning af hallen, der oprindeligt var sat til efter sommerferien, måtte dermed udskydes til nu, til stor fortrydelse for alle brugerne af hallen, som i forvejen har været afskåret fra at benytte hallen siden april. Men nu er trængslerne slut.

Den nyrenoverede hal bliver officielt indviet af borgmester Steen Hasselriis mandag den 9. oktober 2017 kl. 16.30. Alle borgere, foreninger og andre interesserede er velkomne til at deltage i åbningen. 

Klar til flere forskellige brugere

”Det er rart, at vi nu endelig kan åbne Frederiksværk Hallen igen. Der har været vanskeligheder undervejs, men nu kan brugerne igen komme til at boltre sig i hallen, og udnytte de mange faciliteter, der er blevet forbedret – og de nye, der er kommet til, for eksempel springgraven, som blandt andet betyder, at flere brugergrupper fremover vil kunne benytte hallen. Jeg er også glad for, at hallen nu kan tilbyde meget bedre forhold for handicappede. Og så er vi meget taknemmelige over den tålmodighed, hallens brugere har udvist, mens renoveringen har stået på,” siger borgmester Steen Hasselriis.

Nye og bedre forhold for alle

Et helt nyt kapitel åbner sig for Frederiksværk Hallen, der med den omfattende renovering nu kan tilbyde nye og bedre forhold for både idrætsudøvere, motionister og tilskuere i form af:

• Ny gulvbelægning
• Ny springgrav
• Balkonløsning med mulighed for ophold, tilskuerfaciliteter samt opvarmning og lettere bevægelse
• Nye tilskuertribuner
• Bedre omklædningsfaciliteter

Med etablering af den nye springgrav er der nu åbnet op for nye og flere brugergrupper i hallen, som nu også er forsynet med en miljødug, der kan opdele hallen, og skærme springafsnittet af fra resten af halrummet. Hermed er der mulighed for at optimere brugen af hallen, så flere forskellige brugergrupper kan anvende den på én gang.  

Samtidig har hallen nu fået i alt fem kørestolslifte, så hallen nu er fuldt tilgængelig for kørestolsbrugere.

Brugere inddraget i processen

Processen omkring renoveringen af Frederiksværk Hallen er foregået i samarbejde med hallens brugere, der har haft mulighed for at komme med input og forslag, og ad den vej påvirke projektet.

I slutningen af 2016 gennemgik også hallens køkkenfaciliteter en gennemgribende renovering, så alt i alt står Frederiksværk Hallen nu godt rustet til at servicere både de daglige brugere samt gæster og deltagere udefra i forbindelse med arrangementer, stævner med mere – også når det kommer til vådt og tørt.

Renoveringen løber i alt op i cirka 9 millioner kr., som er finansieret af midler afsat under Halsnæs Kommunes idrætsstrategi.

Ved indvielsen mandag den 9. oktober 2017 bliver der mulighed for at tage de nye faciliteter i øjesyn, og der vil blive serveret lidt til ganen og til maven. Alle er velkomne.