Rapport om Løvdalen viser udfordringer

2. oktober 2017

Uvildig rapport om Arresø Plejecenter, Løvdalen, peger på udfordringer på en del af plejecentret. På den baggrund sættes et intensivt arbejde i værk med især at styrke fællesskabsfølelsen og kulturen på Løvdalen. I denne proces har Løvdalens leder, Tina Olsen, valgt at fratræde for at lade friske kræfter komme til.

81 beboere, pårørende og ansatte har deltaget i den uvildige undersøgelse.

Der har igennem længere tid været debat i de lokale medier om forholdene på Arresø Plejecenter, Løvdalen.

Halsnæs Kommune besluttede derfor i juni 2017 at iværksætte en uvildig undersøgelse af forholdene på Løvdalen.

Resultaterne af undersøgelsen foreligger nu.

De viser, at flere afdelinger på Løvdalen er velfungerende med positive tilbagemeldinger fra såvel personale som beboere og pårørende. Andre afdelinger er udfordret på en række områder, som har betydning for beboernes oplevelse af en stabil og tryg hverdag.

Udfordringerne drejer sig blandt andet om fastholdelse af medarbejdere, forudsigelighed og overskud i hverdagen og om arbejdskulturen på visse afdelinger af Løvdalen.

Tager udfordringer seriøst
”Det er rart, at vi nu har et dækkende billede af forholdene, der på den ene side viser, at der er meget, der fungerer godt på Løvdalen, men at der på andre områder også er nogle ganske alvorlige udfordringer. Det tager vi selvfølgelig meget seriøst,” udtaler borgmester Steen Hasselriis (V).

”Rapporten peger på, at oplevelsen af god pleje ikke kun er et spørgsmål om resurser. Det handler også om at fastholde flere gode medarbejdere og at se på arbejdsgangene og kulturen. Det arbejde er allerede i gang, men vi kan blive endnu skarpere. På flere afdelinger af Løvdalen har man faktisk velfungerende rammer for pleje med udgangspunkt i en god arbejdskultur. Det vil vi gerne lære mere af og sikre, at vi bruger af de gode erfaringer. Derfor bliver der nu sat gang i en intensiv proces med dette i centrum, der skal styrke fællesskabsfølelsen og gøre hele Løvdalen til et attraktivt sted at bo og arbejde,” siger Steen Hasselriis.

”Vi kommer heller ikke udenom, at der kan være et misforhold mellem de forventninger, de pårørende og beboerne har, og så det, vi reelt kan levere. Det skal vi blive bedre til at kommunikere. Og vi tager det også med, når vi om kort tid går i gang med at revidere LeveBo-konceptet, så det passer bedre med virkeligheden.”

Ny leder i spidsen af kulturproces
Blandt andet som konsekvens af undersøgelsens konklusioner har lederen af Løvdalen, Tina Olsen, valgt at tiltræde en anden stilling i Halsnæs Kommune.

Tina Olsen har sagt ja til at fortsætte som leder af Løvdalen indtil 1. januar 2018, hvor hun overgår til den nye stilling.

Processen med at finde en ny leder af Løvdalen er gået i gang. Denne leder vil komme til at stå i spidsen for at optimere arbejdskulturen på hele Løvdalen. I dette arbejde vil også medarbejdere og MED-udvalg blive inddraget, hvilket allerede sker ved to møder inden udgangen af året.

Læs hele rapporten om undersøgelsen af Løvdalen

Fakta:

  • Det uvildige konsulentfirma A-2 har i perioden juni til september 2017 foretaget interview med i alt 81 ledere, personale, beboere og pårørende på Arresø Plejecenter, Løvdalen.
  • Temaer for disse interviews har været: personlig pleje, omsorg og hygiejne; sygepleje; aktiviteter; ledelse, struktur og samarbejde; resurser og kompetencer; kultur og trivsel; samt samarbejdet med de pårørende.