Flere veje mangler afstribning

10. november 2017

Flere nyasfalterede vejstrækninger i Halsnæs mangler stadig afstribning på grund af en våd sommer. Nu er der hyret ekstra mandskab, og kommunen forventer at de sidste veje får striber inden længe.

Hen over sommeren har Halsnæs Kommune fået asfalteret en del veje, og efterfølgende har der skullet laves nye striber og symboler. Men efter den meget våde sommer og et ligeledes fugtigt efterår ligger mange vejstrækninger stadig uden striber, selvom det måske er måneder siden de blev asfalteret.

Det har givet en del henvendelser fra forundrede borgere, at der skal gå så lang tid. Men der er en fornuftig, teknisk forklaring på den manglende afstribning. 

Asfalten skal være helt tør, når man skal male striber og symboler, så som hajtænder, fodgængerfelter, pile og andet. Ellers opstår der damplommer mellem asfalten og den nye stribe/symbol, som betyder, at den varme thermoplast ikke klæber ordentlig fast til asfalten, og efter ret kort tid vil begynde at falde af i flager. Den normale holdbarhed for thermoplast er minimum 6-7 år, hvis den er brugt på tør asfalt.

De større asfaltarbejder er udført af asfaltfirmaet Colas A/S, som benytter en underentreprenør til afstribningsopgaverne. Halsnæs Kommune benytter samme firma til genopfriskning af striber og flere mindre opgaver. 

Vådt vejr har udskudt afstribning

På grund af det våde vejr er alle firmaets opgaver blevet udskudt, og det er ikke kun Halsnæs Kommune det er gået ud over.

Nu er der imidlertid hyret ekstra mandskab ind for at få klaret de opgaver, der mangler at blive udført. I denne uge er der således streget lidt op i Halsnæs, og Ubberupvejen og Byvej i Ølsted samt Amtsvejen i Hundested har fået striber på.

”Vi forventer at de sidste veje får striber inden ret længe, men har ikke pt noget eksakt tidspunkt. Det er vejret der bestemmer, hvornår det kan lade sig gøre,” siger vejingeniør Jan Hansen, Trafik og Veje i Halsnæs Kommune.

Her mangler afstribning

Veje der mangler at få striber efter asfalteringen:

 • Hovedgaden i Ølsted
 • Undalsvej i Kregme
 • Torupvejen
 • Haldvejen i Torup/Hald

Veje hvor der er bestilt genopfriskning af eksisterende striber:
 • Sandskårsvej i Frederiksværk
 • Liselejevej i Liseleje
 • Melbyvej fra Asserbo til Evetoftevej
 • Strandvejen i Hundested

Veje hvor der er bestilt mindre opstribningsopgaver:
 • En p-plads på Skansevej i Hundested
 • Lisehøjvej i Liseleje
 • Allegade i Frederiksværk