Stor tilgang af elever i Hundested

7. november 2017

Hundested Skole har siden juni oplevet en stor tilgang på over 30 elever fordelt ud på 0.-8. klassetrin. Den uventede stigning i elevtallet betyder nu, at skolens to i forvejen store 1. klasser nu bliver splittet op i tre klasser.

Eleverne i 1. klasse får at vide at de fra onsdag bliver fordelt i tre klasser.

”Når børnene kommer i skole onsdag morgen er to førsteklasser blevet til tre. Det er første gang i nyere tid, at vi har måttet lave en klassedeling - simpelthen fordi vi oplever en stor tilgang af elever på Hundested Skole,” siger skoleleder Malene Nyenstad.

Skolelederen kan ikke finde anden forklaring på den store tilgang af elever, end at det skyldes flere nye tilflyttere, hvoraf en del familier tilfældigvis har børn på første klassetrin. Samtidig oplever skolen, at forældrene er glade for have deres børn i Hundested Skole, og bringer den fortælling videre til andre. 

De to hidtidige 1. klasser, som nu bliver til tre, har begge været store klasser med hver 27 elever. Med tilgangen og udsigten til yderligere to elever på klassetrinet i nærmeste fremtid, bliver det således til tre klasser med hver 20 børn. 

Selv om det koster ekstra at oprette en ny klasse, så har skolen valgt at prioritere dette, frem for at fortsætte med to endnu større klasser.

”Jeg er sikker på, at der ville forsvinde børn fra skolen, fordi deres forældre ville tage dem ud, hvis vi beholdt de to store klasser, og det ville hverken være godt for børnene eller for os, når vi lige har fået en ny start her på Hundested Skole,” siger Malene Nyenstad.  

Skoleudvalgsformand Michael Thomsen glæder sig over skolens medgang.

”Det er meget positivt med den store tilgang af elever på Hundested Skole, som oven i købet er sket samtidig med, at en ny privatskole er åbnet i området. Jeg er glad for, at alt det arbejde vi har lagt i skolen er lykkedes, og håber på, at tilgangen af nye elever kan bidrage yderligere til udviklingen af skolen,” siger Michael Thomsen, formand for Udvalget for Skole, Familie og Børn.