Nu indvies højvandssluse

8. november 2017

Den nye højvandssluse i Frederiksværk bliver officielt taget i brug på søndag. Dermed indgår anlægget i værnet mod stormflod og sikrer mere effektivt flere dele af byen mod oversvømmelser.

Projektskitse af den lukkede højvandssluse

Et vigtigt redskab til at holde vandet fra døren i det centrale Frederiksværk står nu helt klar til brug.

Det er i form af en højvandssluse med tilhørende pumpeanlæg, som officielt indvies søndag den 12. november kl. 11, hvor alle er velkomne.

Men faktisk har slusen allerede været i brug. Ved den nylige storm Ingolf besluttede Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning nemlig at lukke slusen og dermed holde det stigende vand i Roskilde Fjord fra at strømme ind i kanalerne ved Frederiksværk.

Her kunne vandet potentielt have skabt store problemer, som det eksempelvis skete ved stormen Bodil i december 2013, hvor vandet oversvømmede adskillige huse i den lavtliggende del af byen.

Viste sit værd ved Ingolf
Den utidige generalprøve var en påmindelse af, at behovet for en højvandssluse både er stort og aktuelt, påpeger borgmester Steen Hasselriis.

”Vi er ikke herrer over vejret, men vi er herrer over, hvordan vi forbereder os i en tid, der er præget af klimaforandringer. For hver gang vi oplever en stormflod, indebærer det en risiko for oversvømmelser med store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Her har vi med højvandsslusen fået gode kort på hånden til at håndtere de udfordringer, som stigende vand i Roskilde Fjord kan give for Frederiksværk by. Jeg er meget tilfreds med, at projektet nu er nået i mål, og stormen Ingolf viste, at det ikke var et sekund for tidligt,” siger Steen Hasselriis.

Sluseporten er i sig selv 2,7 meter over daglig vande og vil således udgøre en effektiv blokering for vandets indstrømning i byen ad kanalerne.

Sluseanlægget er desuden forsynet med to pumper, der kan pumpe vand ud igen fra Arresø Kanal og Arrenakke Å, så det ikke stuver op på indersiden af slusen.

”Med højvandsslusen har vi mulighed for hurtigere og mere effektivt at reagere, hvis vi kan se, at vandstanden stiger meget i fjorden. Men derudover er vi i fuld gang med at planlægge, hvordan vi også kan sikre kysterne andre steder i kommunen mod det stadig vildere vejr. Det er en udfordrende opgave at være på forkant med klimaet, og derfor lykkes det bedst, når det sker i et samarbejde mellem kommune, Forsyning og de berørte borgere og virksomheder,” forklarer Sune Schou, chef for Miljø og Teknik i Halsnæs Kommune.

Ved indvielsen vil man kunne høre mere om højvandsslusen og også se den demonstreret.

Indvielsen finder sted, hvor Slaggemolen møder Havnevej i Frederiksværk.