Konstituering på plads i Halsnæs

22. november 2017

Der er indgået en bred konstitueringsaftale i Halsnæs Kommune. Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Venstre deles om formandsposterne i de stående udvalg.

Byrådssalen
Onsdag eftermiddag faldt en bred aftale om konstituering på plads mellem partierne i det kommende byråd i Halsnæs Kommune. 19 ud af byrådets 21 mandater står således bag aftalen, som både byder på en ny borgmester i kommunen og en omstrukturering af de stående udvalg.

Borgmester bliver Steffen Jensen fra Socialdemokratiet. Som borgmester er han desuden født formand for Økonomiudvalget. Viceborgmesterposten tilfalder SF, mens 2. viceborgmester bliver fra Socialdemokratiet.

Et ekstra udvalg

Fremover bliver der seks stående udvalg frem for de nuværende fem. Der er endnu ikke sat officielle navne på formandsposterne for disse udvalg, men de fordeler sig således på partier:

- Udvalget for Ældre og Handicappede: Enhedslisten
- Udvalget for Miljø og Plan: SF
- Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud: Socialdemokraterne
- Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati: Socialdemokraterne
- Udvalget for Sundhed og Forebyggelse: Venstre
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: Socialdemokraterne

Posten som bestyrelsesformand for Halsnæs Forsyning A/S er aftalt at tilfalde Venstre.

Den kommende borgmester, Steffen Jensen (A), glæder sig over den indgåede aftale.

”Det har været vigtigt for mig at sikre et bredt samarbejde og at undgå blokpolitik. Vi står nu med en konstitueringsaftale, hvor alle aftaleparter kan spejle sig i indholdet, og som forhåbentlig indebærer et samarbejdende byråd i de kommende 4 år.  Det er jeg meget tilfreds med, og jeg ser frem til fra 1. januar at overtage borgmesterposten,” siger Steffen Jensen. 

Se Konstitueringsaftale for Halsnæs Byråd 2018-2021