Nyt naturråd skal hjælpe kommunerne

13. november 2017

I Nordsjælland kan organisationer og foreninger nu indstille repræsentanter til et nyt, lokalt naturråd frem til den 22. december. Indstilling skal ske til Halsnæs Kommune.

Dronningholm Slotsruin - Arrenæs
Naturrådet bliver ét af i alt 20 lokale naturråd fordelt over hele landet, som skal rådgive kommunerne om, hvilke eksisterende og potentielle naturområder, der skal indgå i et kommende Grønt Danmarkskort i kommunernes kommuneplaner.

Det lokale naturråd i Nordsjælland skal arbejde med naturområderne indenfor og på tværs af kommunegrænserne i Gribskov, Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Frederikssund og Halsnæs kommuner. Halsnæs Kommune er sekretariatskommune for naturrådet.

I rådet kan der sidde op til 20 repræsentanter, og det er nu op til organisationer og foreninger, der gerne vil give sit besyv med, at indstille deres repræsentanter. Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af et lokalt naturråd:

• Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige rekreative interesser. 
• Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse og benyttelse af natur som formål eller interesse.

Hver organisation og forening kan indstille ét medlem og én suppleant. Indstillingerne skal sendes til Halsnæs Kommune på mail@halsnaes.dk, og skal være kommunen i hænde senest den 22. december 2017. 

Foreninger og organisationer skal i henhold til ligestillingsloven indstille både en mand og en kvinde, når de indstiller medlemmer og suppleanter. Hver organisation og forening kan indstille ét medlem og én suppleant.

Naturrådet skal oprettes inden den 15. januar 2018. Halsnæs Kommune træffer efter samråd med de øvrige kommuner afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer, der skal indgå i det lokale naturråd. Naturrådets medlemmer annonceres på kommunernes hjemmesider medio januar 2018. 

Naturrådet skal have afsluttet deres arbejde senest den 15. juli 2018. 

Uddybende oplysninger vedrørende naturrådsarbejdet kan ses på Halsnæs Kommunes hjemmeside eller fås ved henvendelse til natursagsbehandler Mette Thornholm, Halsnæs Kommune, på e-mail metho@halsnaes.dk eller telefon 47 78 44 76.

Læs mere om lokale naturråd