Sundhedsplejersker styrker integration

9. november 2017

Sundhedsplejersker spiller en vigtig rolle som brobyggere til det danske samfund for flygtninge. Det viser integrationsprojekt, hvor Halsnæs har deltaget som pilotkommune.

Modelfoto

En række flygtningefamilier i Halsnæs Kommune har i løbet af det seneste halve år fået ekstra hjælp af sundhedsplejersker til at blive integreret i det danske samfund.

Der er tale om flygtningefamilier fra blandt andet Syrien, Somalia og Eritrea, som har børn under seks år, og som har fået permanent opholdstilladelse i Danmark.

De indgår i projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration’, som Halsnæs og 15 andre kommuner deltager i.

Sundhedsplejersker i pilotkommunerne er netop blevet efteruddannet som de første i projektet og tilbyder som noget ekstra flygtningefamilierne såkaldte besøgspakker.

Besøgspakkerne indebærer, at sundhedsplejerskerne i pilotkommunerne giver flygtningefamilierne mulighed for at få udvidede hjemmebesøg af op til to timers varighed og med temaer som opdragelse, kønsroller, tilknytning, sprogudvikling, sund kost, motorik samt dagtilbud og overgang til skole i Danmark.

”Generelt er erfaringen, at det gavner integrationen, når sundhedsplejersker i en periode agerer brobyggere til det danske samfund for flygtningefamilier. Indsatsen fremmer særligt sundhed og trivsel for børnene,” siger ledende sundhedsplejerske Jette Kürstein fra Halsnæs Kommune og fortsætter:

”Helt konkret tilbyder vi, at flygtningefamilierne får mulighed for at få en sundhedsplejerske som sparingspartner på deres vej til inklusion i det danske samfund. Eksempelvis kan sundhedsplejersken guide flygtningefamilien i overgangskost i form af kulturelt tilrettede opskrifter og give viden om, hvor de kan handle ind, så vi sikrer barnets sundhed”.

Opbygger netværk
I integrationsprojektet støtter sundhedsplejerskerne også flygtningefamilierne til at få opbygget et netværk. På den måde bliver der dannet venskaber, og det danske sprog bliver trænet.

Flygtningefamilierne får tillige viden om sund kost, vitaminer, vaccinationer, hygiejne, syge børn, og hvordan de kan styrke børnenes motorik gennem leg og bevægelse.

Desuden gør sundhedsplejerskerne en dedikeret indsats for at gøre flygtningefamilierne trygge ved at lade deres børn komme i dagpleje, vuggestue eller børnehave for at blive pædagogisk stimuleret og have socialt samvær med jævnaldrende.

Projektet ventes frem til 2020 at komme mindst 10.000 børn i 2.400 flygtningefamilier landet over til gavn.

I alt 720 sundhedsplejersker fra 52 kommuner kommer nemlig i løbet af den treårige projektperiode på kurser, hvor de får en kulturforståelse, der klæder dem på til at arbejde hos flygtningefamilier og til at understøtte integration. 

Det er Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS), der har udviklet ’Sundhedsplejersker styrker integration’. VIA University College leder projektet, som Nordea-fonden støtter med 21 millioner kroner på landsplan.