Valgstederne er nu lukket

21. november 2017

Klokken 20 lukkede dørene til de fem valgsteder i Halsnæs Kommune. Traditionen tro var det valgformændene på henholdsvis Hundested, Enghave, Rådhuset, Melby og Ølsted, der rundede valgdeltagelsen af. Det betyder også, at stemmerne til kommunal-, regionsråds- og ældrerådsvalget 2017 nu er afgivet. Herefter går de valgtilforordnede i gang med at tømme stemmeurnerne og optælle de afgivne stemmer.

Thomas Møller Nielsen ringer som valgformand valget af i Rådhushallen i Frederiksværk, som er Halsnæs største stemmested.

I alt har 16.567 borgere afgivet deres stemme ud af 25.171 stemmeberettigede. Hertil kommer de 1.328 brevstemmer, som er afgivet på forhånd inden valget den 21. november 2017. Det svarer til en samlet stemmeprocent på 71,1. 

Tilsvarende havde 17.848 borgere ud af 24.403 stemmeberettigede sat deres kryds ved kommunalvalget i 2013. Hertil lægges 1.306 brevstemmer, hvilket sammenlagt svarer til 73,13 %. 

Ved kommunalvalget tilbage i 2009 var stemmeprocenten 64,5%.