Unge speeddater erhvervslivet i Halsnæs

10. november 2017

Mange unge kommer til kort, når det gælder viden om erhvervslivet og deres fremtidige karrieremuligheder. Omvendt gælder det også, at virksomheder mangler kendskab til, hvordan de gør sig attraktive og kommer i kontakt med de unge. Det har Halsnæs Kommune nu gjort noget ved.

Arrangement

Derfor har kommunen i samarbejde med virksomhedsnetværket F5 og en række lokale skoler netop afholdt arrangementet: Det gode liv i Halsnæs – Uddannelse tæller. Her mødtes godt 300 nysgerrige unge fra 9.-10. klasse, Frederiksværk Gymnasium, VUC og Produktionsskolen med 38 engagerede virksomheder fra Halsnæs hinanden til en snak om uddannelsesretning og fremtidige jobmuligheder i lokalområdet.

Virksomhederne var mødt op med budskabet om, at der er masser af alsidige jobmuligheder og brancher i Halsnæs. Hver havde de 3 minutter til at vække de unges interesse i forhold til netop deres fag og virksomhed. Og der var kamp til stregen.  Senere på aftenen var det så de unges forældre, som blev præsenteret for deres børns fremtidige karrieremuligheder. 

Formålet med arrangementet var at mindske kløften mellem den nye generation af unge, som skal vælge uddannelse og produktions- og håndværksvirksomhederne i Halsnæs. Men også at vække de unges interesse for at uddanne sig inden for fag, hvor der er en mangel på arbejdskraft i lokalområdet og åbne for muligheden for fremtidige praktik- og elevpladser for de unge.

Bro mellem unge og erhvervsliv

Borgmester Steen Hasselriis var med til at sætte kommunens unge og virksomhederne i stævne. Han glæder sig over parternes engagement, og de muligheder et arrangement som Det gode liv i Halsnæs – Uddannelse tæller giver.

”Kløften mellem de unge og erhvervslivet er desværre ikke et nyt fænomen. Derfor er det også væsentligt, at vi som kommune kan bidrage til at bygge bro mellem parterne og særligt på de unges præmisser. Jo bedre vi arbejder på tværs af skoler, elever, forældre og virksomheder, desto bedre og mere langsigtede resultater opnår vi samlet set. Det er netop samarbejdet, som skal vende udviklingen både for vores unge og for virksomhederne i kommunen. For os er det altafgørende, at vores unge kan træffe en kvalificeret beslutning om, hvordan deres fremtid skal se ud, men også at give dem et indblik i de mange jobmuligheder, der er i lokalområdet,” udtaler Steen Hasselriis.

Som et led i arbejdet med at styrke relationen mellem unge og virksomheder er Halsnæs Kommune også en del af en partnerskabsaftale med Dansk Industri, Dansk Byggeri, Erhvervsskolen Nordsjælland og Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs-Hillerød. Et partnerskab der blandt andet har til formål at udvikle samarbejdet på tværs og sikre lærepladser til elever i bygge- og anlægsbranchen. 

En video fra arrangementet kan ses via linket https://youtu.be/JtkzOj7H-cA