Nytårsudtalelse

28. december 2017

Et år og en byrådsperiode går på hæld

Borgmester

2017 har på mange måder været et begivenhedsrigt år på godt og ondt.

Det er først og fremmest året, hvor vi sammen har kunnet glæde os over, at en lang række projekter er færdiggjort og nu står klar til brug. 

Med etableringen af højvandsslusen i Frederiksværk er den tilbagevendende risiko for oversvømmelse i de lavt liggende områder i byen nu minimeret, og det giver os et stærkt kort på hånden til at håndtere fremtidige storme. Paraplyen er foldet ud med endnu en aktivitetsafdeling i medborgerhuset i Hundested til gavn for sundheden og fællesskabet blandt de ældre generationer. Hundested Skole er blevet opgraderet, og eleverne er nu samlet under et tag på Lerbjergvej. Alt i mens alle borgere nu har mulighed for at blive tilset i eget hjem i tilfælde af sygdom med kommunens nye akutplejefunktion – For at nævne et par eksempler. 

Men det har også været året, hvor vi som borgere har skullet gøre brug af vores demokratiske rettigheder og beslutte, hvilken retning Halsnæs skal bevæge sig.
Når 2017 går på hæld, og vi træder ind i 2018, bliver det således med en ny borgmester i spidsen for Halsnæs Kommune. Derfor vil jeg også gerne benytte lejligheden til at takke af som borgmester. 

Tilbageblik
Både som menneske og i min funktion som borgmester har jeg fokuseret på at se fremad. Som i skak har min strategi om muligt været at tænke et par træk længere frem. Det danner i min optik det bedste grundlag for at træffe kvalificerede og langtidsholdbare beslutninger. 

I forbindelse med min tiltrædelse, havde jeg sat mig for, at Halsnæs skulle være en kommune med en klar politisk retning. Det mundede først ud i en 100-dages plan og senere en 1000-dages plan. 

Når jeg ser tilbage på, hvilke opgaver og mål der lå forude, og hvilke vi er lykkedes med at gennemføre, så er det med en stor tilfredshed, at jeg ser tilbage.

Da jeg tilbage i 2014 satte mig ved roret, var det med en konstatering af, at Halsnæs var på vej til at blive et udkantsområde med usælgelige boliger og tomme butiksruder. Det var et sted, hvor borgere mest af alt havde travlt med at komme væk. Og hvor mange virksomheder kæmpede for at holde sig oven vande.    

Vi satte os for at erkende og vigtigst af alt komme vores fælles udfordringer til livs. Det mundede blandt andet ud i de brændende platforme vækst, uddannelse og sundhed, som har dannet rammen om vores politiske arbejde og indsatser i den indeværende byrådsperiode. Men også i en vision for 2030, der skulle lægge en klar retning for fremtidens Halsnæs, og tydeliggøre og videreudvikle de allerede iboende rå og autentiske styrker, som vores område har.

I dag er billedet et andet og bedre et af slagsen. 

Gennem de senere år er den nedadgående kurve for indbyggertallet vendt, og igen i 2017 er der flere indbyggere end året før. Men også antallet af lokale arbejdspladser er øget, flere er kommet i beskæftigelse og interessen for vores kommune som turistdestination er stigende. 

Også på folkeskoleområdet er vi rykket markant. Når vores elever går ud af 9. klasse er det med et højere karaktergennemsnit, og vi er godt på vej til at nærme os landsgennemsnittet. Og med folkeskoleforliget er der skabt grundlag for en langsigtet løsning til at skabe en stærk og stolt folkeskole. 

Med Unge Kultur Centret, som indvies i januar, bliver der desuden skabt et helt nyt samlingssted for kommunens unge.

Alt i mens er gælden nedbragt med 150 mio. kr.

Det er sådanne eksempler, der har gjort det til et privilegium at være borgmester. På nært hold at opleve at flid, samarbejde og troen på at lykkes kan vende en udvikling.  

Hvad 2018 og de næste fire år byder på for Halsnæs er op til den kommende borgmester og byråd. Og som en del af byrådet vil jeg fortsat arbejde for en økonomisk ansvarlig drift og udvikling af Halsnæs, så vi får bedre råd til at tage os af vores børn, vores familier og vores ældre. 

Med disse ord ønsker jeg alle i Halsnæs et godt nytår.