Frivillig indsats bliver fremover forsikret

18. december 2017

Halsnæs Kommune har netop indgået nye forsikringsaftaler, som medfører en betydelig besparelse for kommunen, samtidig med at dækningen bliver bedre.

frivillige

Konkret betyder det fremadrettet en årlig besparelse på ca. 750.000 kr. samtidig med, at borgere, der yder en frivillig indsats i forbindelse med kommunale opgaver, nu også vil være dækket ind i tilfælde af ulykke.

Aftalerne gælder tolv forskellige forsikringsområder, som blandt andet tæller arbejdsskade, katastrofedækning, bygning, løsøre, ansvar, køretøjer og rejseforsikring. I alt har 14 forsikringsområder været i udbud i årets løb.

Prisreduktionen og den øgede dækningsgrad skal ses i lyset af kommunens positive skadestatistikker gennem de seneste år, men også en målrettet indsats i forhold til at vurdere og forebygge risici i kommunen. 

Borgmester Steen Hasselriis glæder sig over resultatet af forsikringsudbuddet: 

”I en tid hvor økonomien i forvejen er trang, er det naturligvis kærkomment, at vi har formået at sænke udgifterne på vores forsikringsportefølje betydeligt. Men hvad, der er endnu mere vigtigt, er, at vi nu også er i stand til at yde en sikkerhed for de mange borgere, som sætter sig selv til side for at yde en helt igennem uvurderlig indsats for andre, for fællesskabet og for kommunen som helhed,” udtaler Steen Hasselriis. 

De nye forsikringsaftaler er indgået for en femårig periode, og udbuddet er gennemført som et offentligt udbud i henhold til de gældende regler på området.

Kommunens eksisterende aftaler med forsikringsleverandører udløber ved udgangen af 2017, hvorefter de nye aftaler træder i kraft.