Nationalpark bliver nu til virkelighed

15. december 2017

Forligskredsen bag nationalparkloven har besluttet, at Nationalpark Kongernes Nordsjælland bliver en realitet. Dermed bliver Halsnæs Kommune nu en del af Danmarks femte og nyeste nationalpark.

kort
Halsnæs' bidrag til nationalparken tæller blandt andet områder som Melby overdrev, Vinderød Skov, Arresø og Frederiksværk by. Nationalparken rummer både statslige, kommunale og private jordarealer. Over halvdelen af nationalparken er særligt beskyttede områder under Natura 2000, men den indeholder også store historiske pejlemærker som f.eks. parforcejagtsystem, Kronborg Slot og Esrum Kloster.
 
Den kommende nationalpark strækker sig over de fem kommuner Gribskov, Fredensborg, Halsnæs, Hillerød og Helsingør og bliver med sine 26.250 hektar Danmarks 2. største nationalpark.
 
Borgmester Steen Hasselriis glæder sig over, at nationalparken nu bliver til virkelighed efter godt 15 års forarbejde af frivillige lodsejere, ildsjæle, staten og de fem kommuner:
 
"For Halsnæs betyder Nationalpark Kongernes Nordsjælland, at vi i fremtiden bedre kan sikre vores natur og kulturhistoriske områder. Men det skaber også grundlag for at sætte vores kommune på landkortet og dermed dele vores gode oplevelser med andre. Særligt nu hvor Visit Nordsjælland også bliver en del af parkens bestyrelse. Der ligger et stort potentiale i nationalparken, som vi nu ser frem til at videreudvikle i fællesskab," udtaler Steen Hasselriis.
 
Frem mod den endelige vedtagelse har de fem kommuner samt Natur- og Miljøstyrelsen afholdt arrangementer og informationsmøder for private lodsejere og andre interesserede.
 
Den officielle indvielse af nationalparken kommer efter planen til at foregå i første halvdel af 2018.
 
Vedhæftet er kort over nationalparkens område.
 
Fakta
Nationalparken er 26.250 hektar (ca. 263 km2) og er Danmarks næststørste nationalpark efter   Vadehavet.
 
Udviklingen af nationalparken vil strække sig mange år frem. Visionen er blandt andet at udvikle parkens natur- landskabs- og kulturhistoriske værdier ved at fremme levevilkår for truede dyr og mangfoldigheden i naturen, skabe stærk markedsføring på regionale produkter, forbedre friluftsmuligheder og turisme samt formidle om 10.000 års historie, jordbrug, skovbrug og jagt.
 
Mange naturtyper er repræsenteret. Ud over kerneområderne omkring Arresø, Esrum Sø og Gribskov findes der alt fra større klitarealer ved Tisvilde Hegn, vidtstrakte strandenge og kalkoverdrev ved Roskilde Fjord over de tørre, næringsfattige, lysåbne naturtyper på Melby Overdrev og Rusland-området til småskalalandskabet vest for Esrum Sø med mange små skovbiotoper og søer.