Bevilling til kunstprojekt i Hundested

31. januar 2018

I efteråret 2017 uddelte Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst penge til kunst i det offentlige rum. I den forbindelse søgte Halsnæs Kommune om en bevilling til et kunstprojekt, som skal være nøglen til at binde Hundested by og havn sammen til én oplevelse for byens borgere og besøgende.

Gubben Hundested

Legatudvalget uddelte godt en million kroner til ni byer, hvor Halsnæs Kommune modtog den største bevilling på 400.000 kr. til et kunstværk i Hundested.

”Kunst udfordrer os som mennesker, inspirerer til refleksion og giver os oplevelsens umiddelbare glæde. Derfor er et kunstværk i byrummet et stærkt aktiv, når vi tænker i fællesskab og ønsker at skabe sammenhæng mellem by og havn. Bevillingen fra Statens Kunstfond vil sammen med vores anlægsbudget give os mulighed for at folde vores kunststrategi for Hundested helt ud. Jeg glæder mig derfor til, at styregruppen finder det helt rigtige kunstværk, som med afsæt i lyset, byens virkelyst og Hundesteds maritime historie kan opfylde vores ambitioner,” siger Helle Vibeke Lunderød udvalgsformand for Kultur, Idræt og Demokrati i Halsnæs Kommune. 

Forskønnelsesprojekt af Nørregade i Hundested

Det er på baggrund af Halsnæs Kommune og Hundested Erhvervs strategi, at Halsnæs Kommune søgte legatbevillingen fra Statens Kunstfond. Bevillingen udgør sammen med et anlægsbudget på 600.000 kr., afsat til forskønnelse af Nørregade i Hundested, den økonomiske ramme for projektet. Med et sådan budget er det muligt at tænke ambitiøst.

Valg af kunstner

En styregruppe bestående af repræsentanter fra Statens Kunstfond, Halsnæs Kommune, Hundested Erhverv og Halsnæs Billedkunstråd, skal sikre projektforløbet og udvælge det værk, som bedst lever op til projektets rammer og kommunens ambitioner for kunst i byrummet.

Udvalgte kunstnere inviteres til at give deres bud på et kunstværk, som med et tematisk afsæt i lyset, byens virkelyst og byens maritime historie, tolker disse elementer og omsætter dem til et værk, der kan løfte byrummet i Hundested, og give værdi til byen i mange år frem. 

SPANT og Fish Scales

Det kommende kunstværk er sidste del af et treårigt forskønnelsesprojekt, og forventes at stå færdigt i løbet af 2018. Forskønnelsesprojektet førte i 2017 til de to spændende kunstværker SPANT og Fish Scales, som begge blev indviet i marts 2017.

Fish Scales ved Gubbentorvet er skabt af ÅF Lighting, og er et specialdesignet lysprojektion, som skaber blikfang langs Nørregade.

Kunstværket SPANT er placeret i parken mod Amtsvejen og blev skabt af møbelsnedkeriet Egeværk, bådebygger Hans Bendix og Glassmedjen. Spant er betegnelsen for det tømmer og stål, som udgør et skibs skelet, og skulpturen er en abstraktion af et spant i en fri fortolkning, og en hyldest til byens maritime historie, det gode håndværk og den stolte bådebyggertradition.