Fortsat lavt sygefravær blandt ansatte

2. februar 2018

Halsnæs Kommune kan for andet år i træk bryste sig af et flot lavt sygefravær blandt medarbejderne, som i 2017 landede på 5,0 procent - det samme historisk lave niveau som året før. Det er et udtryk for, at mange af kommunens medarbejdere er glade og tilfredse med deres job og arbejdsplads.

Rådhuset med kommunens nye flag
Selv om sygefraværet de første måneder af 2017 viste en stigende tendens, så rettede det sig og viste sig senere at ligge enten lavere eller på niveau med 2016, så det summa summarum igen endte med det laveste sygefravær siden kommunesammenlægningen i 2007, nemlig 5,0 procent. 

Fællestillidsrepræsentant Hanne Byskov udtrykker stor tilfredshed med resultatet.

"Jeg er meget glad og stolt over, at vi for andet år i træk har så flotte tal for sygefraværet. Det siger noget om, hvor engagerede medarbejdere vi har i Halsnæs Kommune. De er glade for deres arbejde og går til opgaverne med gejst, uanset om det er på Rådhuset eller ude i de kommunale virksomheder," siger Hanne Byskov, som er fællestillidsrepræsentant og næstformand for HovedMED, som er Halsnæs Kommunes samarbejdsorganisation, hvor både medarbejdere og ledelse er repræsenteret.

Når det så er sagt, så er der nogle tendenser i det samlede billede af sygefraværet, som kræver ekstra opmærksomhed. 

Stigning i langtidsfravær

”Vi har i en længere periode haft fokus på fravær over 30 dage i træk, og det fravær har været markant stigende, mens det kortere fravær er faldende. Disse tendenser tager vi med os i det videre arbejde med at målrette indsatsen, så vi fortsat kan holde et lavt sygefravær,” tilføjer Hanne Byskov. 

Stigningen i langtidsfraværet er blandt andet udtryk for, at Halsnæs Kommune har en personalegruppe, hvor aldersgennemsnittet er støt stigende, og som derfor oftere pådrager sig fysiske skavanker, som det kan være svært at tilrettelægge en målrettet indsats imod, for eksempel i forhold til forebyggelse. Derudover er der en række andre årsager til det langvarige sygefravær. Det kan både være længerevarende sygdomsforløb som følge af fysiske sygdomme såsom kræft og ledskader, og psykiske belastninger, der kan føre til stressrelateret fravær. Derfor arbejder kommunen allerede nu med, om den på disse områder kan forebygge endnu mere, end det er tilfældet i dag. 

Gearet til ekstra indsats

”Vi skal bestræbe os på at fastholde et lavt sygefravær blandt medarbejderne, også i de kommende år. Derfor skal vi fortsat være gearet til at sætte ind med en ekstra indsats, når vi ser et behov. En sund organisation med en god trivsel blandt medarbejderne løser opgaverne bedre og mere effektivt, og yder dermed en bedre service til vores borgere,” siger borgmester Steffen Jensen.

Halsnæs Kommune har særligt siden 2014 holdt skarpt øje med sygefraværet, da man efter en årrække med faldende sygefravær pludselig konstaterede en let stigning i sygefraværet. Siden er der blevet sat ekstra indsatser i gang, når der har været behov for det.