Dialogmøde om Lynæs Havn

26. februar 2018

Skal strandbeskyttelseslinjerne ved Lynæs Havn ophæves? Det kan du hjælpe Byrådet med at tage stilling til. Mød op til dialogmøde på Lynæs Havn søndag den 4. marts 2018 klokken 10:30-12:30 og giv din mening til kende.

Lynæs Havn

Spørgsmålet kommer i forlængelse af, at kommunen ligesom resten af landets kommuner nu har mulighed for at søge Kystdirektoratet om at ophæve strandbeskyttelseslinjerne ved bynære arealer i eller omkring havne. Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen vil give nogle flere muligheder i forhold til at etablere eksempelvis overnatningsmuligheder og friluftsfaciliteter.

Byrådet ønsker i den sammenhæng at inddrage borgere, erhvervsdrivende og foreninger i beslutningsprocessen. Derfor afholder Halsnæs Kommune et dialogmøde på havnen i Lynæs på søndag.

På mødet vil de fremmødte få en kort rundtur på havnen, hvor der ses på, hvilke områder der kan være i spil i forbindelse med en eventuel ophævelse. Herefter giver kommunen et indblik i processen, inden bolden gives op til debat.

Udvalgsformand for Miljø og Plan, Anja Rosengreen ser frem til den forestående dialog:

"Debatten om strandbeskyttelseslinjerne har rent politisk delt vandene. For byrådet har det været vigtigt, at borgere, virksomheder og foreninger bliver hørt, inden vi træffer en beslutning om eventuel ophævelse af strandbeskyttelseslinjen omkring Lynæs. Tilbagemeldingerne fra dialogmødet vil indgå i den videre politiske behandling af, hvorvidt der skal ansøges om ophævelse for Lynæs Havn," udtaler Anja Rosengreen.

Muligheden for at ophæve strandbeskyttelseslinjerne sker som følge af ændringer i naturbeskyttelsesloven. Fristen for ansøgninger er 1. juni 2018.

Byrådet vedtog den 30. januar at gå videre med en eventuel ophævelse af strandbeskyttelseslinjerne ved både Lynæs Havn og Frederiksværk Lystbådehavn.

Frist for tilmelding til dialogmødet om Lynæs Havn er fredag den 2. marts klokken 09:00 til joasa@halsnaes.dk.

Tid og mødested:
Søndag den 4. marts kl. 10:30-12:30 ved kranen på Lynæs Havn. Efter en kort rundtur afholdes dialogmødet i sejlklubben, Lynæs Havnevej 3A, 3390 Hundested.