Dialogmøde om Frederiksværk Havn

9. marts 2018

Skal strandbeskyttelseslinjerne på et mindre areal ved Frederiksværk Havn ophæves? Det har du mulighed for at høre nærmere om og give dit indspark til torsdag den 15. marts klokken 17, når der bliver afholdt dialogmøde ved havnen.

havn

Strandbeskyttelseslinjen ved Frederiksværk Havn.

Mødet er det andet og sidste i rækken af dialogmøder om en eventuel ophævelse af strandbeskyttelseslinjerne for udvalgte områder i kommunen.
 
Spørgsmålet om ophævelse kommer i forlængelse af, at kommunen ligesom resten af landets kommuner nu har mulighed for at søge Kystdirektoratet om at ophæve strandbeskyttelseslinjerne ved bynære arealer i eller omkring havne.

Byrådet ønsker i den sammenhæng at inddrage borgere, erhvervsdrivende og foreninger i beslutningsprocessen. Derfor afholder Halsnæs Kommune et borgermøde om Frederiksværk Havn.
På mødet vil de fremmødte få mulighed for at se arealet, der er i spil, høre om den politiske proces og selv komme med input og spørgsmål.
 
Udvalgsformand for Miljø og Plan, Anja Rosengreen ser frem til inddragelsesprocessen:
 
"Ved det nyligt afholdte dialogmøde om Lynæs Havn, har vi fået bekræftet, at det var rigtigt at inddrage borgere, foreninger og erhvervsliv i beslutningsprocessen. Udbyttet har været en rigtig god og konstruktiv dialog, som vi fra politisk side kan tage med os. Selvom området der er i spil ved Frederiksværk Havn er væsentlig mindre, skal interesserede naturligvis også have mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål. Derfor ser jeg også frem til at have den samme gode dialog om strandbeskyttelseslinjen ved Frederiksværk Havn," udtaler Anja Rosengreen.

Muligheden for at ophæve strandbeskyttelseslinjerne sker som følge af ændringer i naturbeskyttelsesloven. Fristen for ansøgninger er 1. juni 2018.

Byrådet vedtog den 30. januar at gå videre med en eventuel ophævelse af strandbeskyttelseslinjerne ved både Lynæs Havn og Frederiksværk Lystbådehavn. Tidligere på måneden blev der afholdt møde om strandbeskyttelseslinjen ved Lynæs Havn.