Samlet sagsbehandling giver tryghed

16. marts 2018

Med frikommuneforsøg bliver kontakten mellem kommunen og borgere med komplekse problemer både enklere og tryggere. Erfaringerne er allerede så gode blandt andet i Halsnæs Kommune, at det nu er udmøntet i et lovforslag, så flere kan være med.

Med en borgerkonsulent slipper borgere med komplekse problemer for at skulle forholde sig til forskelligrettede planer og mange sagsbehandlere i kommunen.

Færre kontaktpersoner, tryggere sagsforløb og bedre overblik.

Fordelene er mange ved projekt ”Sammen om ny velfærd”, som Halsnæs Kommune har arbejdet på siden 2016.

Sidste år blev projektet koblet på frikommuneforsøget ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”, og resultaterne derfra er allerede så lovende, at Finansministeriet nu har lagt op til, at mulighederne i frikommuneforsøget gøres til lov.

Dermed kan kommuner i hele landet få mulighed for at forenkle kontaktforløbet for borgere med komplekse problemstillinger. Borgere, som ellers ofte ville blive sendt rundt til flere forskellige møder og medarbejdere på rådhuset og blive sat over for forskelligrettede indsatser.

Det laver ”Sammen om ny velfærd” om på. Her får de visiterede borgere én såkaldt borgerkonsulent i kommunen, som på tværs af fagområder kan træffe afgørelser og arbejde med borgeren omkring størstedelen af vedkommendes problemstillinger.

”Formålet i frikommuneforsøget var at skabe et fælles mål for alle indsatser uanset fagområde og samle det i én plan. I Halsnæs Kommune er vi så gået skridtet videre og har samlet det hos én kontaktperson, der altid tager afsæt i borgerens behov. Det giver en meget mere simpel vej igennem kommunen,” siger direktør Lisbeth Rindom fra Halsnæs Kommune.

Giver bedre samarbejde
Halsnæs Kommune var allerede i gang med at se på, hvordan man kunne forenkle arbejdsgangene for både borgere og medarbejdere, da muligheden for at komme med i frikommuneforsøget opstod. Lisbeth Rindom hilser på den baggrund lovforslaget velkommen, så potentialet kan bredes endnu mere ud.

Hos borgeren selv gør det ofte en stor forskel, at de ikke skal forholde sig til flere medarbejdere ”på kommunen”. Det fortæller Susanne Lefevre Rasmussen, der er leder af voksenteamet i Sammen om Ny Velfærd i Halsnæs Kommune.

”Der er typisk tale om borgere, der har været i systemet i mange år. Her får de én kontaktperson og én plan med en række delmål inden for en tidsramme på et år. Det gør det overskueligt. Og så arbejder vi med en løsningsfokuseret tilgang, hvor fokus er på positiv psykologi. I stedet for alle udfordringerne er udgangspunktet, hvad der fungerer, for der er jo i virkeligheden mange ting, der virker for de pågældende borgere. Det giver en følelse af motivation og anerkendelse hos borgeren,” siger Susanne Lefevre Rasmussen.

Lovforslaget er nu til høring. Stemmes det igennem, vil det give alle landets kommuner videre rammer for at kunne tilrettelægge indsatsen for borgerne på tværs af forvaltningsområder.

Fakta:

  • Ni kommuner deltager i netværket om ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” som en del af Frikommuneforsøg II: Det drejer sig om Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Halsnæs kommuner.
  • Frikommuneforsøget finder formelt sted mellem 1. juli 2017 og 1. juli 2020. Halsnæs Kommune har dog arbejdet med principperne under navnet ”Sammen om ny velfærd” helt tilbage fra 2016.
  • I Halsnæs Kommune visiteres borgerne til at indgå i et forløb med en borgerkonsulent. I alt arbejder 11 medarbejdere tværfagligt som borgerkonsulenter i kommunen.