Så skal der skøjtes

2. marts 2018

Jubii, nu skal skøjterne frem. Efter dagens måling af isen er Lillesøen ved Kregme blevet godkendt til at skøjte på. Isen måler 13 cm og er dermed klar som et lille weekend vinterparadis for børn og voksne.

Måling af isen

Ud af de seks steder, hvor Halsnæs Kommune har målt isen fredag, er det kun Lillesøen ved Kregme, som blevet godkendt. Her vil Miljø og Teknik i løbet af fredagen sætte skilt op med godkendelse af isen, så isen rigtig kan nydes henover weekenden.

Det er vigtigt at understrege, at isen de øvrige fem steder fortsat er usikker, og at al færdsel på isen de pågældende steder stadig er forbudt af sikkerhedsmæssige årsager. Derudover skal man altid være opmærksom på skift i vejrforholdende - især varmere temperaturer, som kan få isen til at smelte. 

Isens tykkelse bliver nøje fulgt

Isen vil fortsat blive fulgt på følgende steder:

  • Arresø ved Auderød.
  • Lillesø ved Kregme.
  • Krebsehullet ved Arresø Skole, Magleblik.
  • Tranemosen ved Arresødal.
  • Vindåsmosen ved Hundested og Ullerup Skov.
  • Mellemrummet ved Hundested.

Rammer isen den rette tykkelse, vil der blive sat skilte op ved de godkendte søer, vandhuller og moser – som nu ved Lillesøen. 

Vær opmærksomme, når I leger på isen

Selv når isen er tilladt at lege på, er det vigtigt at være opmærksom:

  • Brug din sunde fornuft. Vejret kan pludselig slå om og ændre på isens tykkelse. 
  • Vær opmærksom og tænk jer om. Det kan være livsfarligt at falde gennem isen.
  • Isen skal være minimum 13 cm på de små søer og vandhuller og 20 cm tyk på de store, før isen er sikker at færdes på. Halsnæs Kommune følger løbende isens tykkelse.

Du kan læse mere om sikker færdsel på isen på Rådet for Større Badesikkerhed og DMI Vejr, Klima og havs hjemmesider.