Sådan vil strejken ramme Halsnæs

28. marts 2018

Opdateret den 29. marts: Forligsmanden har udsat konflikten i 14 dage, hvilket betyder, at en strejke tidligst kan træde i kraft den 22. april og en lockout den 28. april 2018. Der kommer dermed alligevel ikke strejke fra og med onsdag den 4. april 2018, som tidligere varslet af flere faglige organisationer.

Strejken er en konsekvens af de strandede overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte. På nuværende tidspunkt fortsætter forhandlingerne i Forligsinstitutionen. Det skal derfor understreges, at det er usikkert, om strejken reelt bryder ud den 4. april, eller om den eventuelt bliver udsat.

Berørte områder
Træder strejken i kraft, vil en række opgaver i kommunen enten ikke blive udført eller udført i mindre omfang end normalt. Det skyldes, at flere grupper af medarbejdere på forskellige arbejdsområder er udpeget til at strejke.

De berørte områder er:

  • Borgerservice på rådhuset
  • Kommunens daginstitutioner 
  • Botilbuddene Midgården og Maglehøj 
  • Tandplejen

Strejken vil påvirke de nævnte områder forskelligt. Men overordnet set skal man som borger forvente, at man ikke vil kunne komme i kontakt med borgerservice for eksempelvis at få lavet pas og kørekort, tandplejen vil være lukket for almindelige tandeftersyn af børn, og strejken vil påvirke muligheden for at få passet børn i kommunens daginstitutioner. Er dit barns institution berørt, får du direkte besked af institutionen.

Halsnæs Kommune følger nøje udviklingen. Her på kommunens hjemmeside www.halsnaes.dk vil man løbende kunne læse mere om, hvordan strejken berører kommunen, og hvilken betydning det har for en som borger.    

Alle andre områder, som ikke er udtaget til strejke, vil fortsætte arbejdet som normalt.

Nødberedskab
Kommunen har aftalt et nødberedskab med de faglige organisationer omkring særlige vigtige funktioner på Botilbuddene og i Borgerservice.
Nødberedskabet betyder, at man som borger stadig vil kunne få udbetalt sine nødvendige offentlige ydelser såsom kontanthjælp og sygedagpenge. Ved øvrige ydelser som f.eks. tilskud til transport, refusion af udlæg og støtte til hjælpemidler vil man først kunne få refusion for udgifterne, når strejken er ovre.

Opstår der behov for at etablere nødberedskaber ud over dette, vil kommunen tage initiativ til det.

Nødberedskab aftales med de faglige organisationer for at sikre, at kommunens borgere fortsat kan få hjælp i livsvigtige situationer, og for at undgå mén på helbred eller førlighed, samt i situationer hvor der kan opstå store økonomiske tab.

Henvendelse pr. telefon
Kommunens hovednummer vil ikke være betjent. Skal man i kontakt med kommunen, skal man derfor kontakte den ønskede afdeling direkte. De direkte telefonnumre kan ses her.

Lockout fra den 10. april 2018?
Som følge af strejkevarslet har Kommunernes Landsforening besluttet at udsende et varsel om lockout til de organisationer, som har udsendt strejkevarsel. En lockout betyder blandt andet, at kommunerne forhindrer de medarbejdere, som er ansat efter overenskomster omfattet af strejken, at møde på arbejde.

Træder lockouten i kraft, vil den berøre store dele af kommunen – undtaget er dog plejecentrene, hjemmeplejen og specialinstitutionerne.

Bliver det aktuelt, vil Halsnæs Kommune inden for den nærmeste fremtid orientere om konsekvenserne af en eventuel lockout her på kommunens hjemmeside.

 

Fakta om konflikten

  • Forhandlingerne om nye offentlige overenskomster på det kommunale område brød sammen den 26. februar 2018. Halsnæs Kommune har sammen med størstedelen af landets kommuner efterfølgende modtaget et varsel om strejke fra de faglige organisationer, der omfatter en lang række fagforeninger.
  • Bliver der ikke fundet en løsning på konflikten, vil strejken på de berørte områder træde i kraft 4. april og en lockout 10. april. Der er dog mulighed for, at Forligsmanden kan udsætte konflikten i op til to gange 14 dage.  
  • Kommunen opretter et særligt tema på www.halsnaes.dk om konflikten. Siden opdateres løbende, når der er nyt. Her kan man også finde konkret information om situationen for de enkelte kommunale virksomheder og tilbud.