Stormøde om et styrket dagtilbud

18. april 2018

Et stormøde i Rådhussalen den 16. april blev den foreløbige kulmination på en omfattende inddragelsesproces på dagtilbudsområdet i Halsnæs. Resultatet af mødet blev blandt andet, at bedre normeringer i dagtilbuddene er den væsentligste faktor for en styrkelse af området.

Herefter står også mindre børnegrupper, forbedrede fysiske rammer og flere specialpladser højt på prioriteringslisten. 

Cirka 170 deltagere var samlet om at kvalificere og prioritere i de forslag, der er udarbejdet med henblik på at styrke dagtilbuddene i Halsnæs Kommune.

Siden starten af januar er der gennemført 18 interviews med over 250 interviewede medarbejdere, ledere, forældre og samarbejdspartnere fra dagtilbudsområdet samt gennemført børnemiljøundersøgelser af børnenes trivsel blandt mere end 180 børn.

I de gennemførte interviews har alle kunnet gøre opmærksom på de tiltag, der skal til for at styrke tilbuddet til børnene i 0-6 års alderen. 

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et katalog over såkaldte ”løsningsbrikker”, som angiver løsninger på de problemstillinger og udfordringer, der er fremkommet i interviewene. Forslagene blev på stormødet mandag den 16. april 2018 drøftet i 12 til 14 grupper, hvor deltagerne havde mulighed for at drøfte de temaer, de havde størst interesse i. 

Blandt de medvirkende var der en konstruktiv tilgang og et meget stort engagement i at kvalificere de forskellige bud på løsninger. Det kvalificerer samtidig det materiale, der skal gå videre til politisk behandling i juni 2018 - og de efterfølgende budgetforhandlinger.Mødet blev afsluttet med en prioriteringsøvelse, hvor alle deltagere med ti klistermærker hver kunne prioritere de løsningsbrikker, de fagligt ønsker at prioritere. Dernæst blev en tilsvarende prioriteringsøvelse lavet med tre klistermærker hver pr. deltager til økonomisk prioritering af løsningsbrikkerne. 

Øvelsen gav et klart billede af, hvilke løsningsbrikker der er størst interesse for og ønske om bliver prioriteret. Topscoren var uden sammenligning bedre normeringer i dagtilbud. Derudover blev forslag om mindre børnegrupper, forbedrede fysiske rammer og flere specialpladser også højt prioriteret. Deltagernes prioriteringer bliver taget med i oplægget til politisk behandling. 

Endvidere vil der være en række forslag, som administrationen og det enkelte børnehus kan arbejde direkte videre med.