Mange ansøgninger til visionspuljen

3. april 2018

Halsnæs Kommune har modtaget i alt 28 ansøgninger fra håbefulde projektmagere, der søger om at få andel i dette års visionspulje, hvor til der var ansøgningsfrist for nylig.

Visionspicnic - kort over Halsnæs
Alle projekter bliver nu forelagt kommunens udvalg for Kultur, Idræt og Demokrati, og det forventes at der kan gives svar til ansøgerne i løbet af nogle uger - senest den 19. april 2018.   

Et stort og stærkt felt af ansøgere

Projekterne repræsenterer et bredt udsnit af både byer og lokalsamfund i Halsnæs, og samlet har administrationen modtaget ansøgninger for mere end 2,6 millioner kroner. Visionspuljen 2018 er på i alt 400.000 kroner, så det er ikke alle projekter der kan ikke forvente at opnå støtte fra puljen. 

Formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, Helle Lunderød, er imponeret over det store antal ansøgninger.

”Det er fantastisk med så mange ansøgere. Det vidner om et stort lokalt engagement og mange projekter, som har en fin sammenhæng med kommunens Vision 2030. Jeg glæder mig til at læse alle ansøgningerne. Vi vil naturligvis ikke kunne støtte alle, men for dem vi kan støtte kan bevillingen blive en trædesten til det videre arbejde, og for dem vi ikke kan støtte håber jeg, at det at være en del af processen vil være en inspiration til at søge midler bredt - også andre steder. Jeg ser de mange projekter og ansøgninger som et bevis for den særlige værdi, de mange aktive ildsjæle skaber, og en generel virkelyst i området til at gøre noget for udviklingen i Halsnæs,” siger Helle Lunderød.

Fakta om visionspuljen

Visionspuljen er fra 2017 oprettet med ønsket om at støtte lokalt forankrede projekter og aktiviteter, der er med til at levendegøre Vision 2030, og gøre Halsnæs til et endnu mere attraktivt sted at bo og besøge.

Læs mere om visionspuljen