Visionspuljen 2018 fordelt

13. april 2018

Der var stor interesse for årets Visionspulje, som modtog 28 ansøgninger til spændende projekter. Sammenlagt blev der søgt om tilskud for 2,6 millioner kroner. Visionspuljen 2018 var på 400.000 kr. så Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati stod over for et vanskeligt valg, da projekterne skulle prioriteres og pengene fordeles på udvalgsmødet den 11. april.

Krudtværksmuseet

Visionspuljen 2018 er blevet fordelt på syv projekter, som alle har til fælles, at de vil gavne Halsnæs borgere og besøgende samt levendegøre kommunens Vision 2030. Den store interesse for Visionspuljen 2018 har betydet, at flere ansøgere med gode og kvalificerede projekter enten bliver tildelt mindre støtte end ansøgt, eller ikke modtager støtte i denne omgang.

”Der har været flere gode ansøgninger, end vi nogensinde har haft i denne pulje. Det er glædeligt at se, at der er så stort et initiativ til at fremme visionen og skabe projekter for og med hinanden her i Halsnæs. Jeg er glad for, at vi som udvalg har haft en politisk proces, hvor vi går fra mødet i enighed om støtte til en lang række af gode projekter, der vil gavne udviklingen i Halsnæs,” udtaler Udvalgsformand for Kultur, Idræt og Demokrati, Helle Vibeke Lunderød.

Med midlerne fordelt kan borgere og besøgende i Halsnæs nu se frem til at opleve eller gense en videreudvikling af blandt andet Hundested Motortræf, Lynæs Sommerbio, og TimeWinder nostalgidage. 

Derudover er det givet støtte til restaurering og formidling omkring Turbinehuset i Frederiksværk, ny permanent udstilling om Krig, fred og krudt, et inkubatormiljø under Hundested Erhverv, samt klargøring til modtagelse af Kivioq – Knud Rasmussens ekspeditionsskib.

Fordeling af midlerne

Alle midlerne i Visionspuljen 2018 er nu disponeret og fordelt på projekterne:

  • Foreningen Turbinehusets Venner - Formidling og restaurering                      Støttebeløb: 50.000 kr.
  • Komiteen TimeWinder - Nostalgidage 2018                                                  Støttebeløb: 87.500 kr.
  • Hundested Motortræf - Event i Hundested Havn                                          Støttebeløb: 40.000 kr.
  • Foreningen Kivioqs Venner - Klargøring af ekspeditionsskib                          Støttebeløb: 45.000 kr., 
  • Industrimuseet Frederiksværk - Permanent fortælling om krig, fred og krudt  Støttebeløb: 95.200 kr.
  • Hundested Erhverv - Inkubatormiljø                                                            Støttebeløb: 74.000 kr.
  • Lynæs Surfcenter - Lynæs Sommerbio                                                        Støttebeløb: 8.300 kr.